Interesse groeit voor nieuwe woonvorm wooncoöperatie, Haags politicus Adri Duivesteijn is pleitbezorger

DEN HAAG - Steeds meer groepen huurders en huiseigenaren in Nederland willen een eigen wooncoöperatie oprichten, om woonkosten beter in de hand te houden. De Haagse politicus Adri Duivesteijn is een warm pleitbezorger van deze woonvorm.

In een coöperatie kopen en beheren bewoners samen hun woningen. 'Juist in een tijd waarin sociale woningen - al dan niet gedwongen - in de uitverkoop gaan, zou de wooncoöperatie een alternatief zijn', betoogt PvdA-senator Adri Duivesteijn. 'Bewoners kunnen kiezen voor een nieuwe vorm van betaalbaar wonen. Lagere inkomens krijgen eindelijk de mogelijkheid te kiezen voor een vorm van zelforganisatie.'

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) wil nog voor het einde van het jaar een uitwerking hebben van de regels rond zo'n wooncoöperatie. Platform31, een kenniscentrum voor stedelijk en regionale ontwikkeling, is ermee aan de slag.

Struikelblok

Een heleboel zaken zijn nu nog onduidelijk. Bijvoorbeeld hoe het is geregeld met hypotheekrenteaftrek en de verhuurdersheffing die corporaties nu is opgelegd. En de financiering vormt nu nog vaak een struikelblok, omdat banken onvoldoende vertrouwen hebben in de vernieuwde woonvorm. Dat zegt Tineke Lupi van Platform31.

In Nederland zijn naar schatting 50 tot 100 groepen die hun woning in een kleine woonorganisatie willen onderbrengen. 'Het gaat om huizen waar de grote bestaande corporaties van af willen of om mensen die denken de woning zelf beter te kunnen beheren', licht Lupi toe. Platform31 gaat de komende 2 jaar zo'n tien groepen begeleiden die al vergevorderd zijn in het opzetten van een coöperatie.

Deel dit artikel: