Gevaarlijke stoffen gevonden in bodem Oude Rijn bij Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de Oude Rijn bij de voormalige asfaltfabriek NAF in Alphen aan den Rijn zitten gevaarlijke stoffen in de bodem. Er was al een tijd het vermoeden dat de grond verontreinigd is en dat is nu ook aangetoond in een onderzoek.
De risico's voor de volksgezondheid zouden gering zijn. Het gif moet toch worden verwijderd, om te voorkomen dat het zich verder in het ecosysteem verspreidt. Er zitten koolwaterstoffen, olie en asbest in de grond. De provincie laat de waterbodem in 2015 saneren.
De verontreining wordt in het najaar opgeruimd. Eerder lukt niet.omdat het nogal gaat stinken als de troep boven water komt. De gemeente Alphen aan den Rijn houdt op 8 oktober een informatieavond voor bewoners over het baggeren in de Oude Rijn.