Tientallen miljoenen voor sterkere economie in Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag investeert de komende jaren tientallen miljoenen euro's in de ontwikkeling van de stad. Den Haag steekt vooral geld in de economie, het aantrekkelijker maken van de stad en 'goede zorg'. Dat blijkt uit de gemeentelijke begroting voor de jaren 2015 - 2018, die dinsdag is gepresenteerd.

Het nieuwe college van D66, PvdA, de Haagse Stadspartij, VVD en CDA maakt zich zorgen over de werkgelegenheid, vooral onder jongeren. De komende jaren moeten er 10.000 banen bijkomen. De groei moet onder meer komen van nieuwe internationale bedrijven, instellingen en congressen. Vele tientallen miljoenen euro's gaan naar het lokken van (internationale) bedrijven en instellingen.

Voor de aanpak van jeugdwerkloosheid is 12 miljoen euro beschikbaar. De gemeente wil voorkomen dat jongeren school verlaten zonder diploma en gaat zorgen voor meer stage- en leerwerkplekken.

Toegangsroutes worden mooier

Het stadsbestuur investeert 60 miljoen euro in het aantrekkelijker maken van Den Haag. De toegangsroutes naar de stad worden mooier, de gebieden bij de grote stations worden opgeknapt. 18 miljoen euro gaat naar het aantrekkelijker maken van Scheveningen, voor het Oude Centrum is 7,5 miljoen beschikbaar. Het stadsbestuur noemt de steun aan 'verderfelijke organisaties' als IS 'zorgwekkend'. Daarom wordt de bestrijding van radicalisering opgevoerd. De komende jaren is daar 8 ton extra voor beschikbaar.

Er komt een Economisch Fonds van 20 miljoen euro om 'voor investeringen die de economie versterken'. Volgens wethouder Tom de Bruijn (financiën, D66) is het geld onder meer bedoeld voor projecten waarbij de gemeente samenwerkt met het bedrijfsleven en universiteiten.
   
Huishoudboekje op orde

Tijdens de vorige collegeperiode is er in totaal 152 miljoen euro bezuinigd. Daarom is het 'huishoudboekje' van de gemeente nu op orde, aldus De Bruijn. Er hoeft de komende periode niet opnieuw te worden gesneden.

Ook blijven de lasten voor de burgers laag. Dat past bij het streven van de gemeente om in de top-3 van Nederlandse steden met de laagste woonlasten te blijven. Vanaf 2017 wordt de precario (belasting op terrassen en uithangborden) afgeschaft. Tot die tijd is de precario 50 procent lager dan in 2013. Voor zzp'ers en kleine ondernemers komt er een 'belastingpauze'.

Begroting van 2,5 miljard euro

De gemeente Den Haag heeft een begroting van 2,5 miljard euro. Het meest geld krijgt de stad van het Rijk, de EU, de provincie en het stadsgewest: ruim 1,5 miljard. Daarnaast heeft Den Haag veel geld gespaard voor grote projecten: 400 miljoen euro. Bewoners betalen voor bijna 300 miljoen aan belastingen, bedrijven voor 100 miljoen. Den Haag krijgt voor 91 miljoen aan overige inkomsten binnen.

De grootste uitgaven van de gemeente zijn uitkeringen en geld voor armoedebestrijding: 651 miljoen euro. Zorg en welzijn is de tweede post met 369 miljoen. Ook gaat veel geld - 248 miljoen - naar het schoonhouden van de stad, zoals het onderhoud van groen. Nog eens 187 miljoen gaat naar de ontwikkeling van Den Haag, bijvoorbeeld bouwprojecten.

Meer over dit onderwerp:
Westbusiness
Deel dit artikel: