Veel vraag naar bijbel in gewone taal: 'Een kans voor generaties die niet met bijbel zijn opgevoed'

DEN HAAG - Er is nu al veel vraag naar de Bijbel in Gewone Taal bij christelijke boekhandels in Zuid-Holland. Bij Ichtus in Leiden zijn duizend exemplaren van de vertaling geleverd. De eigenaar verwacht ze makkelijk te kunnen verkopen.
Ook bij de christelijke boekhandel in het centrum van Den Haag zijn veel bestellingen geplaatst. Doel van de Bijbel in Gewone Taal is om meer mensen te laten kennismaken met het boek. Volgens het Nederlands Bijbel Genootschap wordt lezen een soort persoonlijke ontmoeting met Adam en Eva, Maria of de apostel Paulus.
 De zinnen zijn korter en de woorden zijn aangepast aan het taalgebruik van de 21ste eeuw. Zo wordt 'scheppen' in het boek Genesis vervangen door 'maken'  en is de ark van Noach een boot geworden. Eigenaar Anton Smit van boekhandel Ichtus in Den Haag vindt de vertaling een verrijking. 'Er zijn generaties die niet met de verhalen van de bijbel zijn opgegroeid. Voor hen is dit een kans.'

Dagelijks brood wordt eten

In Engeland is er al een tijd de vertaling van de bijbel in Common English, Nederland volgt nu met het boek in gewone taal. Er is liefst zeven jaar aan gewerkt door taaldeskundigen en bijbelwetenschappers. De teksten zijn voorgelegd aan leesgroepen. Toch hebben predikanten uit onder meer Den Haag moeite met de vertaling.
Ze missen de prozäische teksten en de symboliek achter veel woorden. Zo is 'geef ons ons dagelijks brood' vervangen door 'eten wat we nodig hebben'. Predikanten zoals Rienk Lannooy van de Haagse Kloosterkerk wijzen erop dat brood ook een andere, diepere betekenis heeft.

Bijbel in sms-taal

Verkopers van de christelijke boekhandels hebben die kritiek ook gehoord. 'Maar deze bijbel is bedoeld voor mensen die de teksten anders niet begrijpen. Lezers hebben moeite met lange zinnen. Alles is kort, zoals Whatsapp en sms tegenwoordig. Dit is de bijbel in klare taal', zegt een van de verkopers.