Haagse PvdA was de gewone mens kwijt en verschanste zich in 'het witte paleis'

DEN HAAG - De Haagse PvdA heeft zich de afgelopen jaren te weinig op de stad gericht en was vaak bezig met interne discussie, het bestuur en het 'witte paleis'.

Daardoor ging de boodschap verloren dat de sociaal-democraten pal moeten staan voor 'solidariteit' en een 'fatsoenlijke samenleving'. Het werd een partij van 'wolkenkrabbers, de zweefbruggen en de cultuurpaleizen'.

Dat staat in een rapport van een commissie onder leiding van Pieter Tops, die de redenen voor de verkiezingsnederlagen van de afgelopen jaren onderzocht. Tops is hoogleraar bestuurskunde van Tilburg. De PvdA deed het de laatste jaren bij de raadsverkiezingen dramatisch. In 2010 zakte de partij van 15 naar 10 zetels en in maart van dit jaar gingen er daar nog eens vier van af.

'Uit het oog verloren'

Tops en zijn commissie spraken de afgelopen tijd met 70 mensen in de lokale PvdA. Hij komt tot het oordeel dat de partij eigenlijk de basis van het bestaan uit het oog is verloren. Die partij zou zich volgens hem moeten inzetten voor 'bestaanszekerheid, goed werk, kansen op verheffing en binding tussen mensen in een fatsoenlijke samenleving'.

Tops en zijn commissie vinden niet dat er géén cultuurpaleizen moeten worden gebouwd. Maar dat de PvdA heel goed moet uitleggen waarom dat gebeurt. 'Het debat in de partij gaat over de concretisering van abstracte idealen, zoals van culturele idealen naar Spuiforum.'

Kritiek

Dat lijkt in eerste instantie kritiek op voormalig wethouder Marnix Norder, die inmiddels uit de lokale politiek is gestapt. Hij was verantwoordelijk voor de grote bouwprojecten als het cultuurpaleis. Maar ook de andere voormalige en huidige topmensen van de partij kunnen het rapport van Tops ter harte nemen.

Want een andere conclusie is dat de bestuursstijl van het vorig college ertoe heeft geleid dat mensen zich van de PvdA hebben afgekeerd. De partij is de autochtone midden- en bovenklasse kwijtgeraakt aan de Haagse Stapspartij, de Groep de Mos en wellicht de ChristenUnie-SGP.

Bovendien is de PvdA eigenlijk het contact met het 'echte Den Haag' is verloren. De stad waar de helft van de bevolking wortels elders heeft. De partij zegt soms wel op te komen voor die nieuwe bewoners, maar heeft geen idee waarmee die daadwerkelijk bezig zijn of wat hen bezielt. Ook zit de PvdA nog vast aan het traditionele doelgroep-denken. Dat terwijl die doelgroepen snel aan het verdwijnen zijn.

Slechte verhoudingen

Verder blijkt ook dat de persoonlijke verhoudingen tussen de hoofdrolspelers de afgelopen jaren heel slecht waren. Het rapport: 'Wethouders die hun eigen gang gingen en niet of nauwelijks tot normaal overleg bereid of in staat waren. Een fractie die in kampen uiteen was gevallen, die vaak meer energie staken in het elkaar bestrijden, dan in een gezamenlijke positie ontwikkelen.'

Daarnaast was er nog een probleem. 'Geen leiderschap – van wie dan ook - dat op cruciale momenten 'de boel bij elkaar wist te houden', stelt de commissie-Tops.

'Handen en voeten van de partij'

De huidige top van de Haagse PvdA wil met de aanbevelingen van het rapport aan de slag. Afdelingsvoorzitter Albert Jan Pomper stelt in een reactie dat bijvoorbeeld de wijkteams worden versterkt. 'Zij zijn behalve de ogen en oren, ook de handen en voeten van de partij.'

Wethouder en partijleider Rabin Baldewsingh ziet het rapport als een bevestiging van de koers die de PvdA wil inzetten. 'Niet de stenen centraal, maar de mensen centraal: terug naar de basis.' En de fractie wil meer een links profiel krijgen, stelt voorzitter Martijn Balster.

Deel dit artikel: