Veel praten achter schermen moet voorkomen dat Haags stadsbestuur donderdagavond uit elkaar spat

DEN HAAG - Binnen de Haagse coalitie zijn grote spanningen ontstaan. Directe aanleiding is een debat over het slopen van vrijplaats De Vloek in Scheveningen, donderdagavond in de Haagse gemeenteraad. De Haagse Stadspartij (HSP) wil de vrijplaats koste wat kost behouden en staat daarmee lijnrecht tegenover de vier andere collegepartijen (D66, PvdA, VVD en CDA).

door Maarten Brakema en Brian van der Bol

Officieel zeggen fractieleiders van de coalitiepartijen dat ‘ze er ontspannen inzitten’, maar achter de schermen is er al de hele dag intensief contact tussen de vijf partijen om een compromis te vinden. Zo moet worden voorkomen dat het stadsbestuur vanavond al uit elkaar spat.
Precies vier maanden na de presentatie van het akkoord tussen D66, PvdA, VVD, CDA en de HSP blijkt dat de kwestie de verhoudingen in het college van burgemeester en wethouders op scherp zet. Ook tussen de partijen onderling heerst groot wantrouwen.

Coalitiebreuk

De afgelopen weken heeft de kwestie de partijen flink beziggehouden. Vooral bij de PvdA leeft de vrees dat de HSP een coalitiebreuk veroorzaakt. De sociaal-democraten zien in die partij een linkse bondgenoot die in een verder rechts-liberaal stadsbestuur hard nodig is. Maar de PvdA is ook – zoals dat heet – een ‘bestuurderspartij’ die betrouwbaar wil zijn en vasthoudt aan eerder gemaakte afspraken. En zo’n afspraak is dat De Vloek moet wijken voor de bouw van een topzeilcentrum.
De Vloek is de eerste grote test voor het nieuwe Haagse college. De Haagse Stadspartij heeft zijn wortels in de krakersbeweging en is altijd hartstochtelijk pleitbezorger geweest van de vrijplaats. Het behoud van De Vloek is voor die partij een principieel punt. ‘De andere collegepartijen hebben dat onderschat’, zegt een bron op het stadhuis.

Diverse malen

De coalitiepartijen en de wethouders zijn diverse malen bij elkaar gekomen om over de kwestie te praten, zeggen meerdere goed ingevoerde bronnen in het Haagse stadhuis. Vooral D66-leider Ingrid van Engelshoven en haar PvdA-collega Rabin Baldewsingh hebben daarbij een grote rol gespeeld.
Zij hebben erop gewezen dat als de Haagse Stadspartij serieus wil deelnemen aan het stadsbestuur, soms een principe losgelaten moeten worden. Een bron noemt het een ‘botsing van beschavingen’. De vier andere partijen zijn gewend om te besturen en weten dat je daarvoor soms pijnlijke beslissingen moet nemen. De HSP neemt voor het eerst deel aan een coalitie en moet daar nog aan wennen.

Gewoon

De HSP wijst er juist op dat in het collegeakkoord geen afspraken zijn gemaakt over de vrijplaats. De HSP zou daarom ‘gewoon’ mogen stemmen voor het behoud van De Vloek, zo is de redenering binnen die partij.
De bronnen wijzen erop dat ook in de toekomst nog beslissingen staan te wachten waarover in het coalitieakkoord geen harde afspraken zijn gemaakt. Ook dan zal de HSP moeten instemmen, ook al druist dat tegen de principes van die partij in.

Meerderheid

In de gemeenteraad is overigens nu wel een meerderheid voor het slopen van De Vloek
Dat komt omdat onder meer de PVV het plan steunt. Maar sommige andere coalitiepartijen vinden het geen prettig idee om van die partij afhankelijk te zijn.