Hagenaar pakt het liefst de auto naar het werk

DEN HAAG - Ruim 33 procent van de inwoners van Den Haag pakt de auto om op het werk te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Er is onderzocht op welke manier de inwoners van zeventien Nederlandse steden zich verplaatsen. Den Haag scoort daarmee een mooi gemiddelde in vergelijking met andere Nederlandse steden. Rotterdammers gebruiken de auto iets meer dan Hagenaars en Amsterdammers iets minder.
Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 9 procent van de Hagenaars de tram of trein neemt naar het werk. Ruim 26 procent fietst en de overige 30 procent gaat lopen of op een andere manier naar de zaak.

Allochtonen pakken vaker de auto

Volgens de onderzoekers is de keuze voor een vervoerswijze in de diverse steden afhankelijk van de bevolkingssamenstelling. In studentensteden als Groningen en Utrecht wordt van oudsher meer gefietst. Steden waar veel jonge gezinnen wonen gebruiken vaker de auto.
Ook in steden waarin meer allochtonen wonen, wordt vaker de auto gepakt. Niet-westerse allochtonen fietsen minder vaak. Landelijk is het fietsgebruik onder ouderen toegenomen. Dat komt onder meer door de introductie van de e-bike.