Twintig asielzoekers uit Sacramentskerk komen op straat te staan

DEN HAAG - Ongeveer twintig van de 66 asielzoekers die tot voor kort in de Haagse Sacramentskerk verbleven komen waarschijnlijk op straat te staan. Het gaat om mensen die niet willen meewerken aan de terugkeer naar hun geboorteland. Ook kunnen zij waarschijnlijk niet terecht in een opvang van het Rijk.

De asielzoekers kunnen wel steun blijven krijgen van VluchtelingenWerk en als de winter aanbreekt gebruik maken van de nachtopvang.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad.

Kerk was brandgevaarlijk

De vluchtelingen moesten op 1 september de kerk verlaten. Die zou brandgevaarlijk zijn. Zij werden vervolgens ondergebracht in de opvang aan de Zilverstraat. Hier mogen ze tot uiterlijk 1 november blijven.

De afgelopen periode is hard gezocht naar een oplossing voor de asielzoekers. Van Aartsen schrijft dat hij nog steeds van mening is dat het Rijk in de eerste plaats hiervoor verantwoordelijk is.

Rijk wil niet meewerken

Maar uit gesprekken met staatssecretaris Fred Teeven is inmiddels gebleken dat die niet wil meewerken. Van Aartsen: 'Structurele oplossingen en/of maatregelen die gemeenten zouden ondersteunen om het ontstane probleem hanteerbaar te maken, zullen uitblijven'.

De gemeente, zegt Van Aartsen, wil de verantwoordelijkheid van het Rijk niet overnemen. De periode tussen 1 september en 1 november in de opvang was slechts een tijdelijke oplossing om de impasse te doorbreken. In die periode hebben gemeente, VluchtelingenWerk, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Rijk hun dossiers bestudeerd.

Oplossing voor de helft van de asielzoekers

De helft heeft als gevolg hiervan de Zilverstraat kunnen verlaten. 'De meesten van hen hebben opvang gekregen van het Rijk, in het kader van een nieuwe vreemdelingenprocedure of kunnen eind oktober aanspraak op die opvang maken', aldus de burgemeester.

Daarnaast zijn vier mensen een procedure gestart voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning op medische gronden, is één persoon met onbekende bestemming vertrokken en gaan drie naar een ander land.

Asielzoekers willen zelf niet terug

Van de resterende groep, rond de twintig mensen, is het onzeker of zij kans maken op rijksopvang en een verblijfsvergunning. De asielzoekers hebben wel zelf aangegeven dat zij niet willen meewerken aan een vrijwillige terugkeer. Acht van hen komen uit een land waarnaar ze gedwongen kunnen worden uitgezet.

Zij moeten over een paar dagen de opvang verlaten en komen dus in de praktijk zonder dak boven hun hoofd op straat te staan.

Niet afwijken van afspraken

Volgens de burgemeester is het 'begrijpelijk dat de overblijvende groep vreemdelingen graag voor langere tijd gebruik zou willen maken van gemeentelijke opvang. Het college ziet echter geen aanleiding om af te wijken van de afgesproken opvangperiode van twee maanden. De groep die overblijft, verschilt namelijk niet van de helaas vele vreemdelingen die zonder geldige verblijfstitel in Den Haag en de rest van Nederland verblijven'.

Deel dit artikel: