Geen sancties voor Haags zorgcentrum Cato na 'mensonwaardige dood' hoogbejaarde

DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg legt geen sancties op aan de Haagse zorginstelling Cato voor de dood van een hoogbejaarde bewoonster. Volgens de familie zijn er fouten gemaakt bij de stervensbegeleiding waardoor oma Pijpers 'een mensonwaardige dood is gestorven'. De Inspectie heeft het onderzoek afgerond en neemt er genoegen mee dat Cato 'enkele verbeteringen' doorvoert. De familie reageert teleurgesteld.
Oma Pijpers overleed op 5 januari op 90-jarige leeftijd op de verpleegafdeling van het Carel van den Oeverhuis, onderdeel van Cato. De nabestaanden noemen haar laatste dagen een ware nachtmerrie. Het personeel zou ongediplomeerd zijn, verpleegkundigen stelden andere diagnoses dan de arts, oma kreeg haar medicijnen niet op tijd en ook de morfine als pijnbestrijding kwam te laat.
Tot overmaat van ramp stortte het sterfbed in en paste een vervangend bed niet in de lift. Hierdoor werd de 90-jarige patiënte twee keer in een rolstoel gesleurd. 'Mijn moeder gilde het uit van de pijn', vertelde Ingrid Diederik, dochter van mevrouw Pijpers. 'Dat gegil laat me nog steeds niet los.'

Teleurstelling bij familie

De familie diende een klacht in bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die laat weten, dat het onderzoek is afgerond. Cato heeft de gang van zaken in het Carel van den Oeverhuis zelf onderzocht en het rapport aan de Inspectie voorgelegd. Hierop hebben inspecteurs onaangekondigd het verpleeghuis in het Haagse Escamp nog een keer zelf bezocht.
In het eindrapport staat, dat Cato heeft toegezegd om enkele zaken te verbeteren. Zo worden vanaf volgende maand de patiënten door minder verschillende medewerkers verpleegd. De Inspectie blijft Cato en de voorgenomen verbetering volgen. De familie vindt het teleurstellend dat er geen sancties worden opgelegd.

Tweede klacht

De Inspectie wil verder niet reageren vanwege de privacy. Ook Cato gaat niet in op het onderzoek. Een woordvoerder bevestigt wel, dat er dit voorjaar een tweede klacht over het Carel van den Oeverhuis is binnengekomen, die de Inspectie in onderzoek heeft.