Haagse Stadspartij verdeeld over Spuikwartier: raadslid Oudshoorn legt bom onder plan van eigen wethouder

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij (HSP) blijkt ernstig verdeeld over de voorstellen van de eigen wethouder Joris Wijsmuller voor de vernieuwing van het Spuikwartier. Een interne mail van raadslid Joeri Oudshoorn legt een bom onder de steun van de HSP voor Wijsmullers plannen.
De voorstellen van de wethouder zijn niet in lijn met het collegeakkoord, druisen in tegen de bestuurlijke vernieuwing die door de nieuwe coalitie is afgesproken, gaan te snel, bevatten veel risico’s en zetten de gemeenteraad voor vele jaren buitenspel, aldus het raadslid.
Oudshoorn vergelijkt in de mail - die in bezit is van Omroep West - het voorstel van Wijsmuller voor de bouw in het Spuikwartier met de afspraken die zijn gemaakt in het collegeakkoord. En komt tot de conclusie dat de steun van zijn partij aan de coalitie niet betekent dat de HSP ook met de plannen moet instemmen.

Botsing met wethouder en fractieleider

Oudshoorn: ‘Dát er een voorstel van het college ligt, wil dus niet zeggen dat dat voorstel automatisch door coalitiefracties gevolgd moet worden.’ Daarmee verzet hij zich niet alleen tegen de plannen van zijn eigen wethouder, maar komt hij ook in botsing met de eigen fractieleider Peter Bos, die de plannen vorige week nog verdedigde.
De Haagse Stadspartij voerde dinsdag de hele dag overleg over de kwestie. Daarbij waren Wijsmuller, Bos, Oudshoorn en raadslid Gerwin van Vulpen betrokken. De hoofdpersonen waren niet bereikbaar voor commentaar.

Schadeclaims

Raadslid Oudshoorn analyseert én fileert het voorstel van de eigen wethouder punt voor punt. Hij komt tot de conclusie dat het eigenlijk op geen enkel onderdeel voldoet aan het collegeprogramma.
Zo herinnert hij eraan dat de gemeente geen plan maakt voor het Spuikwartier, maar dat projectontwikkelaars dat gaan doen. ‘Het plan wordt niet meer ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd. Die wordt geacht later met een bestemmingsplan in te stemmen dat vrijwel elk plan mogelijk maakt. Doet ze dat niet, dan volgen enorme schadeclaims.’
Ander punt van kritiek is dat het Spuiplein er in de plannen van Wijsmuller nauwelijks op vooruit gaat, zoals wel de bedoeling was. Verder mist Oudshoorn sociale woningbouw en vreest hij dat de bestaande zalen toch niet kunnen worden behouden.

Te commercieel

Ook denkt het raadslid dat de commercie een te grote greep op het plan gaat krijgen. Dat heeft als uiterste consequentie dat er straks misschien wel nieuwbouw komt voor culturele instellingen, maar het gebied daar omheen tien jaar een bouwput blijft.
De leden van de Haagse Stadspartij komen dinsdagavond bij elkaar om te spreken over de plannen van het college van burgemeester en wethouders. De uitnodiging daarvoor bevat weinig goed nieuws voor de stabiliteit van het stadsbestuur. ‘Het is tijd om de lessen die zijn geleerd van de Vloek onmiddellijk in te zetten.’
De Vloek is een culturele vrijplaats in Scheveningen. De HSP was voor behoud ervan, maar moest onder druk van de andere collegepartijen instemmen met de sloop ervan.