7 bouwers in de race om het Spuikwartier in Den Haag te bouwen

DEN HAAG - Voor de bouw van een nieuw groot dans- en muziekcentrum in het Spuikwartier in Den Haag, hebben 7 consortia belangstelling getoond. Zij hebben zich bij de gemeente Den Haag aangemeld om in het gebied aan de slag te gaan, maakte de gemeente Den Haag woensdagmorgen bekend.

De 7 consortia worden de komende weken door een selectiecommissie beoordeeld op hun alternatieve plan voor het cultuurpaleis. Deze commissie onderzoekt welke 3 het meest voldoen aan de eisen die door de gemeente zijn vastgesteld. Het gaat daarbij om financiële draagkracht, kennis en eerder gerealiseerde projecten. Begin januari 2015 wordt bekend welke 3 consortia uit de 7 aanmeldingen zijn geselecteerd.

Deze 3 geselecteerde bouwers of projectontwikkelaars worden vervolgens gevraagd een gebiedsvisie en een ontwerp te maken voor het onderwijs- en cultuurcomplex dat zo goed mogelijk aansluit bij de door de gemeente vastgestelde randvoorwaarden. Hieruit kiest de beoordelingscommissie het winnende ontwerp.

Andere werkwijze voor het culturele hart van Den Haag

Bij de ontwikkeling van het Spuikwartier gaat de gemeente anders te werk dan tot nu toe gebruikelijk was. Niet langer gaat het om het ontwikkelen van een groot gebouw, maar om een heel gebied.

Het nieuwe Spuikwartier moet het culturele hart van Den Haag worden. In het gebied tussen het Spui, Turfmarkt, verlengde Nieuwe Haven en de Schedeldoekshaven komt onder andere een nieuw onderwijs- en cultuurcomplex voor het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium.

Lucent Dans Theater

Verder komen er woningen, horeca en winkels. Volgens de eisen moet het Spuiplein behouden blijven. Bovendien wordt een leegstaand voormalig ministerie bij het plan betrokken.

Consortia, die in hun plan voor een nieuw onderwijs- en cultuurcomplex het Lucent Dans Theater behouden, hebben een streepje voor. In het najaar van 2015 start de voorbereiding van de bouw van het nieuwe centrum

Deel dit artikel: