Provincie Zuid-Holland verbiedt ontgassen van benzeen in binnenvaart

DEN HAAG - Binnenvaartschepen met benzeen in de tanks mogen vanaf januari niet meer ontgassen. Met dit verbod wil de provincie de uitstoot van schadelijke stoffen beperken.

De provincie verbiedt deze reinigingsmethode, om de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht te beperken. Het verbod op ontgassen staat in een provinciale milieuverordening. De regel kan op brede steun rekenen van de Statenleden, bleek woensdagochtend bij een vergadering.

Zuid-Holland loopt voor op allerlei internationale verdragen voor de luchtkwaliteit. Het provinciebestuur wil daarop niet wachten, omdat benzeen een zeer schadelijke stof is en veel inwoners last hebben van de stank.

Verbod over een jaar uitgebreid

Het verbod op ontgassen zal over een jaar worden uitgebreid met benzeenhoudende stoffen. Andere provincies zouden de strengere regelgeving willen overnemen.

Deel dit artikel: