Van Aartsen: ‘Den Haag krijgt geen Guantánamo Bay’

REGIO - DEN HAAG – Een soms geëmotioneerde Haagse burgemeester Jozias van Aartsen heeft woensdag met grote stelligheid ontkend dat zijn maatregelen tegen jihadisten ertoe zouden leiden dat er een soort Guantánamo Bay zou ontstaan.

Van Aartsen verwees die suggesties van een raadslid resoluut van de hand. ‘Dit raakt mij diep,’ zei hij tijdens een commissievergadering. De burgemeester herinnerde er aan dat hij destijds als minister van Buitenlandse Zaken de bezwaren van Nederland tegen de behandeling van gevangenen in Guantánamo Bay bij de Verenigde Staten aanhangig maakte. 'U wrijft mij niet aan dat de situatie hier daarop lijkt.'

Wat Van Aartsen wel wil is dat gemeenten die over zogenaamde veiligheidshuizen beschikken – centra waar gemeente, justitie en politie samenwerken – hun kennis gaan delen over terugkerende jihadisten en samen 1 lijn trekken.

Keiharde scheidslijn

Tijdens het debat over de bestrijding van radicalisering, werd in de raad een keiharde scheidslijn duidelijk. De Islam Democraten en Partij voor de Eenheid, beide met een grote islamitische achterban, steunen de inzet van de gemeente totaal niet en vielen de burgemeester soms fel aan. Hasan Küçük van de Islam Democraten noemde zijn plannen 'hypocriet en naïef'. Volgens hem dragen ze bij aan een 'samenleving van wantrouwen'.

En volgens Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid 'is er een oorlog tegen de Islam gaande'. Het commissielid: 'En we doen er in Den Haag nog even een kruistocht bovenop'.

'Verdrietig als ik naar u luister'

Maar Van Aartsen, en met hem vrijwel alle andere partijen, verwierpen die suggesties met kracht. Volgens hem gaan zijn plannen niet over álle moslims, maar over slechts enkele die radicaliseren, dreigen te radicaliseren of anderen oproepen om te gaan strijden in het buitenland. 'Er zijn momenten dat ik wat verdrietig word als ik naar u luister. Balans en nuance zijn zo belangrijk,' aldus de burgemeester tegen zijn critici.

Vervolgens hield hij juist een hartstochtelijk pleidooi waarbij hij benadrukte dat Den Haag de laatste jaren enorm is veranderd en 51 procent van de bewoners inmiddels niet-Haagse wortels heeft. 'Als wij eigenlijk vinden dat de aanwezigheid van die grote groep niet-Hagenaars moeilijk is voor de Hollandse samenleving, gaat er iets niet goed.'

Steun voor aanpak

Wel wil de burgemeester met een flink aantal maatregelen voorkomen dat mensen radicaliseren en eventueel naar andere landen reizen voor de jihad. Een ruime meerderheid in de raad steunt die aanpak.

Deel dit artikel: