Den Haag blijft topsalarissen aanpakken

DEN HAAG - De gemeente Den Haag blijft instellingen met bestuurders die een topinkomen hebben hard aanpakken.

Het college van burgemeester en wethouders wilde de regels iets versoepelen, vanwege juridische redenen. Maar een meerderheid in de gemeenteraad is het daarmee niet eens. Het college houdt daarom vast aan de strengere regels, bleek woensdag tijdens een commissievergadering.

Vooral de PvdA voelt niets voor het aanpassen van de Haagse standaarden. ‘Op dit moment worden maatschappelijke organisaties gekort op hun subsidie als de directeuren van de organisatie meer verdienen dan de ‘ministersnorm’. Dat beleid heeft effect en moet worden voortgezet,’ betoogt fractieleider Martijn Balster.

'Teugels niet laten vieren'

Balster had daarom het debat met wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) aangevraagd. ‘Net nu het kabinet in de gehele semipublieke sector overgaat tot het hanteren van een inkomensnorm, zou Den Haag de teugels laten vieren. Daardoor zouden in de overgangsperiode naar het nieuwe rijksbeleid ineens weer topsalarissen kunnen worden verdiend. Gelukkig gaat dat niet door,’ zegt hij.

De PvdA heeft altijd duidelijk gesteld dat het lokale inkomensbeleid niet aangepast moet worden.  Balster: ‘Het is onaanvaardbaar dat bestuurders van maatschappelijke instellingen meer verdienen dan een ministerssalaris. In het fabeltje dat we alleen voor belachelijke hoge salarissen topbestuurders krijgen, gelooft al lang niemand meer.’

Deel dit artikel: