Roep om recht op mediawijsheid voor kinderen, Kinderombudsman neemt manifest in ontvangst

DEN HAAG - Kinderen hebben recht op begeleiding in de mediawereld, vooral nu, met internet en sociale media. Dat zeggen experts en kinderen zelf. Maandag wordt daarom in Den Haag het manifest 'Recht op Mediawijsheid' aan de Kinderombudsman overhandigd.
Mediagebruik van kinderen is ingrijpend veranderd, vinden de opstellers van het manifest. 'Bestond hun mediawereld eind jaren 80 vooral uit televisie, kranten en tijdschriften; tegenwoordig groeien kinderen vooral op met het internet. Kinderen hebben opvoeders, onderwijzers en beleidsmakers nodig om op een wijze manier met de kansen en gevaren van deze nieuwe wereld te leren omgaan.'
Het manifest maakt onderdeel uit van de Week van de Mediawijsheid, dat dit jaar in het teken staat van de kinderrechten. In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, dat deze maand 25 jaar bestaat, staat nauwelijks iets over media en mediawijsheid.