Verkeershinder in Den Haag vanwege verbouwing voormalige ministerie van VROM

DEN HAAG - De verbouwing van het voormalige ministerie van VROM start op 15 december. Het gebouw zal vanaf 2017 als rijkskantoor dienst doen voor verschillende ministeries en diensten.

Vanwege de verbouwing is er tot april 2016 verkeershinder rond de Rijnstraat. Het bestaande trottoir naar de tijdelijke halte Schedeldoekshaven en het tweerichtingsfietspad worden tijdens de bouwwerkzaamheden verlegd. Tijdens de verbouwing is de uitrit Schedeldoekshaven van de Koningstunnel afgesloten voor alle verkeer.

In 2017 komen de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu in het gebouw, samen met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In totaal komen er 4.400 werkplekken voor meer dan 6.000 gebruikers. Het huidige pand stamt uit 1992.

Deel dit artikel: