Den Haag gaat delen van Rotterdamwet toepassen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat experimenteren met onderdelen van de zogenoemde Rotterdamwet. De gemeente wil 'kansrijke groepen', zoals pas afgestudeerden en middeninkomens, stimuleren in armere wijken te gaan wonen.
Van integrale toepassing van de Rotterdamwet is in Den Haag geen sprake, schrijft burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad. Anders dan in Rotterdam wil het Haagse college mensen met lage inkomens niet weren uit bepaalde wijken, 'maar juist kansrijken stimuleren.' 
Groep de Mos diende op 18 augustus tijdens het spoeddebat over de demonstraties in de Schilderswijk een motie in over invoering van de Rotterdamwet. Met deze wet kunnen gemeenten buurten/straten aanwijzen waar ze nieuwe huurders onder voorwaarden kunnen weren die geen inkomen uit werk hebben. Ook kunnen ze nieuwe huurders die wel inkomen hebben voorrang geven.

VVD: Blij met voornemen

De VVD in de Haagse gemeenteraad is erg blij met het voornemen van het college. 'Dit komt ten goede aan de leefbaarheid, omdat er op deze manier een meer gemixte samenstelling van wijken kan ontstaan', zegt VVD-raadslid Ingrid Michon-Derkzen.
De partij wil dat de gemeente duidelijke afspraken maakt met de woningcorporaties. 'Het college geeft zelf aan dat door het woningaanbod de sleutel bij de corporaties ligt, het is daarom zaak dat er harde afspraken met hen komen over de beperking van instroom van kansarmen in kwetsbare wijken.'