Jeugdzorg nieuwe stijl: Klappen bij Bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland

DEN HAAG - Door de veranderingen in de jeugdhulp moeten de Bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland een groot deel van hun taken afstoten. Alleen de kinderen en gezinnen die via de kinderrechter en de jeugdreclassering binnen komen, krijgen nog gedwongen toezicht en begeleiding. De vrijwillige hulpverlening en opvoedingsondersteuning gaan naar de gemeenten.

Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vrijwillige jeugdzorg. De gemeenten zullen kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben doorverwijzen naar jeugdteams. Afgelopen maanden hebben de gemeenten duizenden contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp om deze zorg te leveren.

De Bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland gaan dan verder onder de naam Jeugdbescherming West. Deze instantie doet alleen nog de opgelegde jeugdhulp: als de kinderrechter besluit om een kind uit huis te plaatsen of een gezin onder toezicht te stellen. Alle vrijwillige jeugdhulp, zoals opvoedingsondersteuning, wordt overgedragen aan de jeugdteams van de gemeenten.

Fors inkrimpen

Hierdoor moet de organisatie fors inkrimpen van 1100 fte naar 500 fte. 'Gelukkig weten nu veel medewerkers al ander werk te vinden, ook binnen de jeugdzorg', zegt directeur Hans Beelen. De gemeenten in Haaglanden nemen de hulpverleners die voor Bureau Jeugdzorg Haaglanden werken allemaal over. De overige Zuid-Hollandse gemeenten hebben contracten gesloten met andere jeugdzorginstellingen. Hier kan slechts een deel van de hulpverleners aan de slag. Het andere deel en de medewerkers die op tijdelijke contracten werkten, komen vermoedelijk zonder werk te zitten. 'Hierdoor dreigt ook expertise verloren te gaan', aldus Beelen.

Kinderen en gezinnen die nu jeugdzorg krijgen, behouden volgend jaar dezelfde jeugdhulp. Totdat hun indicatie afloopt. Niet Bureau Jeugdzorg maar de gemeentelijke jeugdteams zullen dan bekijken of een nieuwe indicatie nodig is of dat de begeleiding kan stoppen. Alle nieuwe aanmeldingen verlopen vanaf 1 januari sowieso via het jeugdteam van de gemeente. Dat zal vooral inzetten op preventie.

Gang naar rechter voorkomen

'Bij zware gevallen zullen wij als Jeugdbescherming wel meekijken over de schouders van de jeugdteams', zegt Beelen. 'Ook wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat met de juiste hulp de gang naar de kinderrechter kan worden voorkomen'.

Deel dit artikel: