'Overheid verantwoordelijk voor groot aantal zelfdodingen'

DEN HAAG - Zo’n 20 mensen hebben woensdagmiddag in Den Haag stilgestaan bij de ruim 1800 Nederlanders die zichzelf afgelopen jaar van het leven hebben beroofd. Het ging om een nationale herdenking, geïnitieerd door de vereniging 'Wil Nu'. Volgens de vereniging zouden maar liefst 500 mensen tot zelfdoding zijn overgegaan als gevolg van besluiten van de Nederlandse overheid. Om die reden werd de herdenking gehouden bij het Paleis van Justitie.
Volgens woordvoerder Arjan Gelder van 'Wil Nu' worden er veel fouten gemaakt in met name de rechtspraak, waardoor veel mensen in dusdanige problemen komen dat ze uiteindelijk geen andere oplossing zien dan uit het leven te stappen.

'Geen eerlijke rechtspraak'

'Uiteindelijk bestaat er geen eerlijke rechtspraak,' zegt Gelder. 'Er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan. Het is puur dossiervorming. Dat is de reden dat er heel veel dingen in de rechtspraak verkeerd gaan.'
Volgens de vereniging zijn er verschillende oorzaken waardoor mensen in de problemen komen. Uit huis zettingen bijvoorbeeld, of mensen die hun kinderen niet meer mogen zien van de rechter. '' 'Zo zie je veel mensen die dan geen kant meer op kunnen, geen hulp krijgen en een eind aan hun leven maken,' zegt Gelder.

Eigen verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid die mensen voor hun eigen leven hebben, wuift hij weg. 'Als je die verantwoordelijkheid niet kan nemen, omdat het je onmogelijk wordt gemaakt, dan is op een gegeven moment de rek eruit en komen mensen tot zo’n afschuwelijk besluit.' Volgens Gelder valt dat ook de overheid aan te rekenen.
De vereniging 'Wil Nu' roept de politiek en de rechterlijke macht op om serieus te kijken naar dit probleem en een humaner beleid te voeren bij mensen die diep in de problemen zitten. Dit betoog werd kracht bijgezet door een begrafenisstoet met lege kist, waarop de aanwezigen bloemen legden.