Haagse wijkvereniging De Kruin krijgt nieuw onderkomen

DEN HAAG - De Haagse wijkvereniging De Kruin heeft een nieuw onderkomen. Na langdurige bemiddeling door een zogeheten mediator is de vereniging akkoord gegaan met huisvesting in een voormalig schoolgebouw in de Anemoonstraat. Het betekent wel dat De Kruin moet verhuizen van de Bomenbuurt naar de Bloemenbuurt.

De wijkvereniging heeft 40 jaar onderdak gehad in een gebouw aan de Acaciastraat, maar de gemeente wil het pand slopen voor woningbouw. Omdat De Kruin zich overvallen voelde door de gemeente werd eerder dit jaar het overleg over een verhuizing opgeschort. Daarna werd een bemiddelaar aangesteld.

Als oplossing zal de wijkvereniging ruimte huren op een plek ongeveer een kilometer verderop. In het betreffende gebouw zitten al een kinderdagverblijf, enkele toneelverenigingen en het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacinth. Met die partijen zal nog overlegd worden over de komst van De Kruin.

PVV reageert blij

PVV-gemeenteraadslid Danielle de Winter was degene die het initiatief nam voor de bemiddelaar. Zij is tevreden met de oplossing. 'Het doet recht aan deze vereniging met 900 leden en de functie die ze hebben in de wijk met een spreekuur van een wijkverpleegkundige en wijkagent. Ze verdienen dit,' aldus De Winter. 'Ik ben blij en opgelucht dat ze er zijn uitgekomen met de gemeente.'

Deel dit artikel: