Meer armoede in Nederland, Schilderswijk-West in Den Haag springt eruit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is gevestigd in Den Haag
Het Centraal Bureau voor de Statistiek is gevestigd in Den Haag © ANP
DEN HAAG - Het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft, is in 2013 verder toegenomen. De armoede is het grootst onder eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen. Vooral in de grote steden wonen mensen met zeer lage inkomsten. Den Haag springt eruit op gemeenteniveau, net als Amsterdam en Rotterdam.
Amsterdam staat op nummer 1 met 13.2 procent. Rotterdam is 2de met 13 procent en Den Haag staat op 3 met 12,7 procent. Den Haag kent wel de armste wijk van Nederland. Dat is de Schilderswijk-West, met postcode 2525. Daar leven bijna 4000 van de 15000 bewoners onder de armoedegrens.    
Dit melden het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek in het donderdag verschenen rapport Armoedesignalement 2014. De groei van de armoede deed zich voor in 2011, 2012 en vorig jaar. Ramingen wijzen op een lichte daling dit jaar en in 2015.
Bij het vaststellen van armoede hanteert het SCP een zogenoemd niet-veel-maar-toereikend-criterium: geld dat je nodig hebt voor eerste levensbehoeften en deelname aan de samenleving. Voor een alleenstaande is dit 1060 euro netto per maand, voor een paar met een kind 1770 en voor een éénoudergezin met een kind 1410 euro. Het CBS hanteert een inkomensgrens die lager ligt dan die van het SCP.

Risicogroepen

Als mensen die aan een van beide criteria voldoen bij elkaar worden opgeteld, telde Nederland vorig jaar 1,4 miljoen mensen die moesten rondkomen van een laag inkomen. Onder hen bevinden zich 190.000 huishoudens die het al 4 jaar met een laag inkomen moeten doen. Ruim de helft van deze huishoudens moet rondkomen van een bijstandsuitkering.
De armoede onder de risicogroepen nam ook toe in 2013. Vooral onder bijstandsontvangers is de nood hoog: 47 procent van deze groep is arm te noemen.