Zuid-Holland wil nu opeens meewerken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland wil zich nu opeens snel aansluiten bij de vervoersautoriteit die per 1 januari volgend jaar in het zuidelijke deel van Zuid-Holland gaat over wegen en openbaar vervoer. 'Wij spreken de hoop uit dat we op een goede manier samen kunnen bouwen aan een vervoersautoriteit waar provincie en gemeenten de krachten bundelen op dit onderwerp', staat in een brief van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit, aan alle gemeenteraden die in bezit is van Omroep West.
De brief is geschreven nog geen 2 dagen nadat de Eerste Kamer instemde met het opheffen van de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden en tegelijk het oprichten van die nieuwe vervoersregio bekrachtigde. Die krijgt straks de beschikking over vele honderden miljoenen euro’s voor wegen en ov in de 24 gemeenten.
De provincie en de Metropoolregio stonden de afgelopen tijd op niet al te beste voet met elkaar. Zuid-Holland vreesde dat de regio te veel macht zou krijgen en daardoor de invloedssfeer van de provincie zou beperken.

Vervoersautoriteit mag alleen over vervoer gaan

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) maakte dinsdag tijdens het debat in de Eerste Kamer zeer duidelijk dat de door het Rijk in het leven geroepen vervoersautoriteit alleen mag gaan over vervoer en geen andere taken op zich mag nemen. Maar tegelijkertijd zei hij ook dat gemeenten die elkaar 'aardig'  vinden nog steeds een zogenaamde 'gemeenschappelijk regeling' in het leven mogen roepen.
Dat betekent in de praktijk dat de 24 gemeenten die per 1 januari de Metropoolregio gaan vormen toch ook op vrijwillige basis mogen gaan samenwerken op andere gebieden. En die gemeenten hebben al duidelijk gemaakt om dat op economisch gebied te willen gaan doen.

'Provincie weigerde steeds te praten'

Haagse gemeenteraadsleden zien de brief van Zuid-Holland als een duidelijke knieval van de provincie. Zij wijzen erop dat Zuid-Holland tot dusver steeds weigerde te praten met de Metropoolregio in oprichting over de vervoersautoriteit. Dit ondanks dat er in de nieuwe constructie wel een plek was gereserveerd voor de provincie. Nu schrijft de commissaris van de Koning dat de provincie uitziet naar 'constructieve gesprekken op korte termijn' en spreekt over een 'gemeenschappelijke verantwoordelijkheid richting onze burgers'.
Een woordvoerder van de provincie vindt niet dat er sprake is van een knieval. In een reactie stelt hij: 'Tot aan de behandeling in de Eerste Kamer heeft de provincie principiële bezwaren gehad. Deze zijn weggenomen door de gegeven duidelijkheid door de minister dat er een aparte regeling voor vervoer en vervoer moet komen.'

Blij

Het Haagse D66-raadslid Rachid Guernaoui is wel blij met de stap van Zuid-Holland: 'Wij zijn blij dat de provincie inziet dat de metropool-ontwikkeling van de gemeenten de beste manier is om het vervoer in de regio te organiseren en nu eindelijk wil deelnemen.'
De metropoolregio wordt vrijdagavond officieel opgericht tijdens een zogenaamd constituerend beraad in het stadhuis van Rotterdam.