Den Haag groeit onverwacht hard: nu al 515.880 inwoners

Den Haag luchtfoto - Richard Mulder
Den Haag luchtfoto - Richard Mulder
DEN HAAG - Den Haag groeit veel harder dan gedacht. Per 1 januari van dit jaar telt de stad 515.880 inwoners. Dit terwijl tijdens het maken van de grootschalige bouwplannen in 2005 de verwachting was dat Den Haag pas over 5 jaar 515.000 inwoners zou hebben. Daar komt ook nog eens bij dat die zogenaamde masterplannen voor vele tienduizenden woningen niet eens zijn doorgegaan.
‘De druk op de woningmarkt neemt daarom toe,’ zegt de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij, bouwen). Hij staat aan de vooravond van het maken van nieuwe afspraken met de woningbouwcorporaties. Daarvoor is de gemeente een ‘agenda’ aan het opstellen met de wensen voor de sociale woningbouw voor de komende jaren. De gemeenteraad gaat daarover volgende week vergaderen.
Wijsmuller realiseert zich dat het geen makkelijke tijden zijn voor de corporaties. Door de verhuurdersheffing en de strengere regels van het rijk hebben zij minder mogelijkheden. ‘De voorraad van sociale huurwoningen staat onder druk en de corporaties hebben minder mogelijkheden,’ aldus de wethouder. Tegelijk wil hij Den Haag wel laten groeien. Niet omdat dit een doel op zich is, maar omdat er behoefte is aan woningen. ‘We staan echt voor een taak. Het zal spannend worden. Maar de noodzaak is er absoluut.’

Corporaties

Den Haag heeft al jaren een goede band met 3 corporaties: Haag Wonen, Staedion en Vestia. Wijsmuller is daar blij mee en wil die ook handhaven. Maar zegt tegelijk dat er ook ruimte is voor nieuwe sociale huisvesters in Den Haag. Een is de laatste jaren al begonnen: Arcade uit het Westland. Die heeft in Laak al de CalandTower  gebouwd en wil in de toekomst 236 huurwoningen neerzetten op het Norfolkterrein in Scheveningen. Als er meer corporaties actief willen worden in Den Haag, zijn ze welkom, aldus de wethouder.
De agenda van de gemeente voor de woningbouw wordt opgesteld in overleg met huurders. Wijsmuller hoopt afspraken te maken over bijvoorbeeld de gewenste hoeveelheid sociale woningen - ongeveer 450 per jaar - de betaalbaarheid van die huizen en duurzaamheid, de bijdrage van de corporaties aan leefbaarheid in de wijken en bouwen voor bepaalde groepen.

Harde afspraken

Als het college de definitieve agenda heeft opgesteld, mogen de corporaties duidelijk maken wat zij kunnen bijdragen. Wijsmuller hoopt vervolgens nog voor de zomer ook harde afspraken te maken.
Den Haag moet in totaal de komende tijd 1500 woningen per jaar bouwen om aan de vraag te voldoen. 30 procent daarvan is sociale huur, staat in het collegeakkoord. Wat er niet gaat gebeuren is dat Den Haag weer enorme masterplannen gaat maken met daarin voorstellen om vele duizenden woningen tegelijk te bouwen in één gebied. ‘Die tijd is echt voorbij.’
Wel kan er in de stad zelf nog worden gebouwd, zegt Wijsmuller. Bijvoorbeeld door de bestaande huizenvoorraad op te knappen of te vervangen of door kantoren om te vormen tot woonruimte. Daarnaast zijn er nog wel een paar plekken waar ruimte is voor iets grootschaliger bouw. Zoals in Kijkduin, Scheveningen Haven, het Erasmusveld en bij het Haga Ziekenhuis.