Corporatiedirecteur: toenemende krapte op de sociale woningmarkt is problematisch

Woningmarkt
Woningmarkt
PIJNACKER-NOOTDORP - De toenemende krapte op de sociale woningmarkt is problematisch. De wachttijden voor woningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp lopen op naar 80 tot 100 maanden. Dat zegt Lambert Greven, directeur van de Pijnackerse woningcorporatie Rondom Wonen.
De oplopende wachttijden noemt Greven 'bijna vooroorlogs'. Donderdag bleek dat veel gemeenten problemen voorzien met de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Gemeenten moeten dit jaar fors meer zogenaamde 'statushouders' huisvesten dan in 2014, terwijl veel gemeenten er vorig jaar al niet in slaagden om de 'taakstelling' van de rijksoverheid te halen.
Gemeenten en woningcorporaties verwachten dat de wachtlijsten voor 'gewone' woningzoekenden oplopen. 1 van de gemeenten met een hoge druk op de sociale woningmarkt is Pijnacker-Nootdorp.

'Te weinig woningen voor starters'

Greven verwacht dat er bij zijn corporatie volgend jaar maximaal 100 woningen vrijkomen. 'Daarvan moeten we er zo'n 25 verkopen om de verhuurdersheffing van het Rijk te kunnen betalen. Daarnaast moeten we 35 statushouders en 5 andere mensen met een urgentieverklaring huisvesten.' Dat zijn bijvoorbeeld mensen die moeten verhuizen door stadsvernieuwing, ex-gedetineerden en mensen met gezondheidsproblemen.
Er blijven volgens Greven 'te weinig' woningen over voor woningzoekenden uit Pijnacker-Nootdorp, zoals starters. De wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente bedraagt nu al zo'n 6 jaar en loopt nog verder op, zegt de corporatiedirecteur. 'Dat kan tot spanningen leiden. We krijgen nu al veel vragen waarom zoveel mensen voorrang krijgen. Dan moeten wij uitleggen dat asielzoekers ergens moeten wonen en niet eeuwig op een kazerne kunnen blijven.'

Oplossing: bouw van sociale huurwoningen

De enige oplossing is de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, zegt Greven. Maar juist dat is een probleem voor veel corporaties, vooral vanwege de gewraakte 'verhuurdersheffing' (een belasting op sociale huurwoningen). Greven: 'Omdat wij de huren niet te veel willen verhogen is er de komende 2 tot 3 jaar geen geld voor nieuwe woningen.'
En dat terwijl de vraag - mede door het toenemende aantal vluchtelingen - groeit. Greven hoopt dat de verhuurdersheffing zo snel mogelijk wordt teruggedraaid. 'Als we weer woningen kunnen bouwen is er over een paar jaar weer ruimte genoeg voor iedereen.' In de tussentijd moet er volgens de corporatiedirecteur tijdelijke oplossingen worden onderzocht, zoals de huisvesting van vluchtelingen in leegstaande kantoorpanden.