Waterschappen innen flink meer belasting; Inwoners Delfland betalen 88 euro meer dan in 2009

DEN HAAG - Tussen 2009 en 2015 zijn de waterschapstarieven gemiddeld jaarlijks met 2 tot 8 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Er bestaan grote verschillen tussen de tarieven.

De zogenoemde waterschapstarieven zijn de belastingen die burgers betalen aan de Waterschappen. Waterschappen, of hoogheemraadschappen, zijn overheidsinstanties die de waterhuishouding binnen een bepaalde regio regelen. In Zuid-Holland zijn dat Rijnland, Delfland en Schieland en Krimpenerwaard.

De waterschapstarieven vallen uiteen in een aantal categorieën, zoals:

  • Zuiveringsheffing; wordt betaald door zogenoemde meerpersoonshuishoudens en bedrijven. Een meerpersoonshuishouden bestaat uit 2 of meer (volwassen) personen. De zuiveringsheffing wordt gebruikt om het afvalwater te reinigen. Ingezetenenheffing; wordt betaald door alle huishoudens.
  • De ingezetenenheffing wordt gebruikt om het watersysteembeheer te onderhouden.
  • Heffing natuur; wordt betaald door eigenaren van natuurgrond. Wordt geheven als een bedrag per hectare grond.


Flinke stijgingen in Delfland en Rijnland

De tarieven in het Hoogheemraadschap van Delfland (Den Haag en omgeving) zijn flink gestegen. In de periode 2009-2015 is de zuiveringsheffing bijvoorbeeld met 6,4 procent omhoog gegaan, naar 283 euro (+ 88 euro). In geen enkel ander waterschap steeg de zuiveringsheffing zo hard. De heffing natuur steeg ook: + 6,9 procent.

De ingezetenenheffing in Rijnland (de Bollenstreek en omgeving) ging met 9 procent omhoog; bijna 5 procent meer dan het landelijk gemiddelde. Alleen in Groot Salland (Overijssel) steeg deze belasting harder, met 9,3 procent.

Stijgende lasten door investeringen

'Er is het afgelopen decennium flink geïnvesteerd in waterberging. We hebben bijvoorbeeld door regen veel wateroverlast gehad, en dat moet ergens heen', vertelt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Delfland.

Ook op het gebied van het zuiveren van afvalwater moest het hoogheemraadschap diep in de buidel tasten. De woordvoerder: 'Er is veel bijgebouwd rondom Den Haag, en de zuiveringsnormen zijn verhoogd.' De aanleg van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder, bij Schipluiden, zorgde bijvoorbeeld voor meer uitgaven. En die uitgaven worden trapsgewijs terugverdiend, via belastingen.

Onderhoudskosten hoger in dichtbevolkte gebieden

Het Hoogheemraadschap Delfland benadrukt overigens dat de grootste klapper gemaakt is, qua investeringen. Al blijven onderhoudskosten wel hoger in dichtbevolkte gebieden, zoals Zuid-Holland.

Het Hoogheemraadschap Rijnland wijt de stijging onder andere aan extra kosten, door nieuwe taken. 'Zo zijn muskusrattenbeheer en een bijdrage aan het hoogwaterbeschermingsprogramma nieuwe taken van de waterschappen', zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Rijnland. Ook inflatie draagt bij aan de stijging. 'Een relatief hogere stijging van de ingezetenenomslag in Rijnland heeft ook te maken met het aandeel ‘ingezetenen’ dat tussen 2011 en 2014, van 50 naar 55 procent steeg voor het op orde houden van het watersysteem. Vanaf 2015 wordt het kostenaandeel weer teruggedraaid naar 50 procent', zo zegt de woordvoerder.

Hoeveel betaal ik?

Hoogheemraadschap Delfland

(Den Haag, Westland, Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Vlaardingen, Schiedam, Zoetermeer)

Zuiveringsheffing: 283 euro per meerpersoonshuishouden
Ingezetenenheffing: 116 euro
Heffing natuur: 4,28 euro per hectare
Heffing ongebouwd: 184 euro per hectare
Heffing gebouwd: 0,02700 procent van de woz-waarde

Hoogheemraadschap Rijnland

(Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Rijnsburg, Rijwoude, Gouda, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam, Liemeer, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Noordwijk, Oegstgeest, Sassenheim, Ter Aar, Vlist, Voorhout, Waddinxveen, Wassenaar, Warmond, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammerdam)

Zuiveringsheffing: 47 euro
Ingezetenenheffing: 103 euro
Heffing natuur: 4,00 euro per hectare
Heffing ongebouwd
Heffing gebouwd: 0,02770 procent van de woz-waarde

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

(Bergambacht, Gouda, Moordrecht, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle, Zoetermeer)

Zuiveringsheffing: 56 euro
Ingezetenenheffing: 93 euro
Heffing natuur: 3,22 euro per hectare
Heffing ongebouwd: 103 euro per hectare
Heffing gebouwd: 0,03120 procent van de woz-waarde

Deel dit artikel: