Nieuwe coalitie in Leidschendam-Voorburg wil ‘nieuw geluid’ laten horen

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - ‘Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij’. Dat is het motto van het akkoord van de vier partijen die de nieuwe coalitie vormen in Leidschendam-Voorburg.

Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks beloofden dinsdagavond dat ze een ‘nieuw geluid’ willen laten horen, aldus partijleider en beoogd wethouder Frank Rozenberg van die eerste partij.

Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld meer aandacht voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, goed onderwijs, een prima sociaal en cultureel klimaat, gratis parkeren, het behouden van buslijn 47 en aangenaam vestigingsklimaat voor winkels en een eigen plek waar jongeren tussen de 12 en 18 elkaar kunnen ontmoeten.

Gemeentebelangen brak met VVD

Het vormen van een nieuwe coalitie in Leidschendam-Voorburg was nodig omdat Gemeentebelangen eind december brak met de VVD. Niet alleen de liberale wethouder Heleen Mijdam werd verantwoordelijk gehouden voor de enorme overschrijdingen bij het project Duivenvoordecorridor, maar de complete partij werd daarbij aan de kant geschoven.

Dat leidde tot een collegecrisis en het aftreden van Mijdam. Al snel daarna werden de onderhandelingen om te komen tot een nieuw bestuur geopend. D66 – ook vertegenwoordigd in het vorige college –mocht aanschuiven, evenals de PvdA en GroenLinks.

Positieve gesprekken

Volgens informateur Ewalt van Vliet verliepen de gesprekken zeer positief. Toch duurden ze 1,5 maand. Dat kwam omdat er ‘zorgvuldigheid’ werd betracht. Zeker nodig omdat de gemeente een flink verlies moet nemen op die Duivenvoordecorridor.
Toch hoeven de burgers van de gemeente niet te wanhopen. De lasten gaan – behoudens inflatiecorrectie – niet omhoog.

In de nieuwe coalitie wordt Rozenberg (GBLV) verantwoordelijk voor onder meer financiën, kunst, cultuur en de Duivenvoordecorridor. Saskia Bruines (D66) keert ook terug. Zij krijgt onderwijs, economie en ruimtelijke ontwikkeling onder haar hoede.

Stemerdink wethouder PvdA

Nieuw is Nadine Stemerdink (PvdA). Zij was voorheen raadslid en krijgt de portefeuille werk, inkomen, sport en buurtgericht werken. De fractievoorzitter van GroenLinks, Floor Kist, wordt als wethouder verantwoordelijk voor zorg, welzijn, wonen en groen.

Tijdens een extra raadsvergadering op 9 februari worden de nieuwe wethouders officieel voorgedragen.

Deel dit artikel: