Instellingen

Minder overlast door kortere afsteektijd vuurwerk tijdens oud en nieuw

DEN HAAG - Het verkorten van de afsteektijd van vuurwerk rond de jaarwisseling leidt tot minder overlast. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Illegaal vuurwerk blijft een groot probleem.
Bij de jaarwisseling van 2014 mocht op 31 december pas vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken in plaats van 10.00 uur. 62 gemeenten deden mee aan de enquête die op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie werd gehouden.
Een grote meerderheid van de gemeenten gaf aan dat de jaarwisseling rustiger was verlopen dan in 2013 en legt een verband met de kortere afsteektijden. Een kleiner deel van de gemeenten zag geen verschil met voorgaande jaren.

Nieuwe afsteektijden niet bij iedereen bekend

Volgens enkele gemeenten was er door de late besluitvorming over de inperking van de afsteektijden veel onduidelijkheid. Op landelijk niveau zou meer communicatie ook hebben geholpen, omdat de nieuwe afsteektijden nog niet bij iedereen bekend waren. 
In het algemeen stellen de gemeenten dat het aantal incidenten de laatste jaren afneemt. Toch geven meerdere gemeenten aan dat de grootste problemen worden veroorzaakt door illegaal zwaar vuurwerk. De bestrijding moet op landelijk niveau worden aangepakt en prioriteit krijgen.

Waarschuwingsbrieven aan relschoppers

Iets minder dan de helft van de gemeenten heeft bestuurlijke maatregelen toegepast. Er werd veel gebruik gemaakt van waarschuwingsbrieven aan (potentiële) relschoppers.
Gebiedsverboden werden slechts door een paar gemeentes uitgevaardigd. In een gemeente is het mogelijk gemaakt om in het centrum preventief te fouilleren blijkt uit de enquête.

Centraal georganiseerd vuurwerkfeest

Veel gemeenten ondersteunden oud- en nieuwevenementen, waaronder een enkel centraal georganiseerd vuurwerkfeest. Gemeenten faciliteren diverse evenementen, zoals een feest in een jongerencentrum of een evenement op het centrale plein.
De ondersteuning van de gemeente varieert van het onder eigen regie organiseren tot een financiële bijdrage of praktische ondersteuning.

Vuurwerkvrije zones komen beperkt voor

Een handvol gemeenten heeft 1 of meerdere vuurwerkvrije zones ingesteld. Dat gebeurt om brand tegen te gaan of om de rust te beschermen op plekken waar het afsteken van vuurwerk een onevenredig negatief effect heeft op de omgeving, zoals rond dierenasiels, ziekenhuizen, ouderencentra.