Levenseindekliniek Den Haag groeit in 3 jaar tot 'onmisbare noodoplossing'

DEN HAAG - De Levenseindekliniek in Den Haag, die op 1 maart precies 3 jaar bestaat, ziet zich als 'een onmisbare noodoplossing'. 'Onmisbaar omdat we inmiddels zo'n 2500 verzoeken om euthanasie hebben ontvangen', zegt directeur Steven Pleiter. 'Noodoplossing, want eigelijk zou de eigen huisarts moeten meewerken aan levensbeëindiging'.
Op 1 maart 2012 opent de Levenseindekliniek in Den Haag de deuren. De kliniek voorziet in een toenemende behoefte. 40 teams met een arts en een verpleegkundige bestrijken het hele land om aanvragen te beoordelen. Als de wet en procedures euthanasie toestaan, wordt deze bij de patiënt thuis uitgevoerd.
  • In 2012 krijgt de kliniek 603 verzoeken tot levensbeëindiging. 32 worden er ingewilligd.
  • In 2013 komen er 749 hulpvragen. 133 worden er gehonoreerd.
  • In 2014 zijn er 1035 aanmeldingen. De kliniek voert 232 euthanasieverzoeken uit.
Van de ongeveer 2500 toegepaste euthanasieën wordt de Levenseindekliniek 3 keer op de vingers getikt. De toetsingscommissie, die achteraf alle euthanasieën onder de loep neemt, beoordeelt die gevallen als 'onzorgvuldig'. 'Zo'n oordeel is altijd schrikken', zegt directeur Steven Pleiter. 'Maar het is niet zo dat deze mensen geen euthanasie hadden mogen krijgen of dat er sprake is van moord. Het is strikt procedureel. En het is lastig voor onze artsen dat er geen beroep mogelijk is tegen het oordeel van de commissies'.

'Toetsingscommissies afschaffen'

Suzanne van de Vathorst, docent Ethiek aan het Erasmus MC, verwacht ook niet dat deze mogelijkheid er gaat komen. 'Elk oordeel 'onzorgvuldig' gaat naar het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En daar kunnen artsen genoeg in beroep.' Van de Vathorst ziet juist meer in afschaffing van de toetsingscommissies.
'Euthanasie, zeker bij terminale patiënten, hoort niet bij het strafrecht', zegt zij. 'Het hoort thuis, net als elk medisch handelen, bij het tuchtrecht. Patiënten en nabestaanden kunnen zich beklagen bij de tuchtrechter, die het handelen van zijn collega-arts zal beoordelen'. Volgens Van de Vathorst lopen er studies om te kijken of ook euthanasie bij psychisch lijden en dementerenden onder het tuchtrecht kan vallen.'

Kliniek wordt expertisecentrum

De directeur van de Levenseindekliniek hoopt dat zijn kliniek ooit overbodig wordt. 'Hopelijk kunnen ooit alle patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, terecht bij hun eigen huisarts voor euthanasie. Onze kliniek wordt dan een expertisecentrum om de huisartsen te adviseren en bij te staan', aldus Steven Pleiter.