Koning Willem-Alexander verrast met kijkje in keuken van Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend samen met minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie een bezoek gebracht aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in Den Haag. Het NCSC is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van digitale veiligheid en crisiscoördinatie in het geval van een cyberincident.
Samen met publieke en private partners zet het centrum zich in om schade door verstoring, uitval of misbruik van ICT te voorkomen en zo nodig te herstellen.
Tijdens het bezoek van Willem-Alexander en Opstelten kregen zij een praktijkvoorbeeld te zien van de aanhoudende DDOS aanvallen op de bancaire sector in 2013. Hierdoor werd destijds de dienstverlening ernstig verstoord.

Ambities van Nederland voor cyber security

Vervolgens bezochten de Koning en de minister de ‘waakdienst’. Dit meldpunt is onlangs uitgebreid tot een 24/7 Operations Centre waar ook nieuwe dreigingen en kwetsbaarheden worden gesignaleerd. Daarna volgde een gesprek met betrokkenen uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap over onder meer de ambities van Nederland voor cyber security.

Conferentie over cyberspace in Den Haag

Cyber security is een van de prioriteiten tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Dit voorjaar is Nederland gastland van de Global Conference on Cyberspace, over de toekomst van het internet. Het congres wordt 16 en 17 april in Den Haag gehouden.
Nederland wil niet alleen nationaal, maar ook internationaal de samenhang tussen vrijheid en veiligheid op internet en ICT als motor voor economische groei bevorderen. Inzet daarbij is te investeren in onderzoek, onderwijs en innovatie en nauw samen te werken met nationale en internationale publieke en private partners.

Werkbezoeken van de koning

Het bezoek met minister Opstelten is onderdeel van de reeks werkbezoeken van de koning met ministers, waarbij de bewindspersoon een deel van het werkterrein van zijn ministerie laat zien.