‘Nog dit jaar overal in Den Haag schone lucht’

Javastraat Den Haag
Javastraat Den Haag
DEN HAAG - De luchtkwaliteit in Den Haag wordt steeds beter. Nog dit jaar voldoet de gemeente aan alle Europese normen voor stikstofdioxide. Aan de norm voor fijnstof voldoet de stad al sinds 2011.
Dat blijkt volgens wethouder Tom de Bruijn (D66, milieu en verkeer) uit eigen onderzoek en dat van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De wethouder reageert daarmee op een onderzoek van Milieudefensie dat de Javastraat in Den Haag de meest vieze straat van Nederland is. Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat de normen voor stikstofdioxide daar nu niet worden gehaald en dat het ook onwaarschijnlijk is dat deze wel nog dit jaar binnen de Europese grenzen gaan vallen.

'Meetbuisjes hangen te laag'

De Bruijn betwist die lezing. Volgens hem valt er wat af te dingen op de meetmethode van Milieudefensie. De buisjes waarmee stikstofdioxide wordt gemeten zouden te laag hangen.
Volgens de gemeente hangen in Den Haag al jaren op honderd plekken in de stad meetbuisjes op zorgvuldig uitkozen plekken en dus niet langs de stoeprand, een kruispunt of voor een stoplicht. ‘Dit meetnet geeft een goed beeld van ontwikkeling van de luchtkwaliteit de afgelopen jaren en zoals gezegd: de luchtkwaliteit in Den Haag wordt steeds beter.’

'Onderzoek voldoet niet aan normen'

De bewering van Milieudefensie dat Den Haag niet aan de Europese norm gaat voldoen is dan ook onjuist, aldus de gemeente. ‘Het onderzoek van Milieudefensie voldoet niet aan de gangbare meetvoorschriften en geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid.’
Volgens Den Haag zelf heeft de gemeente er veel aan gedaan om de luchtkwaliteit op orde te krijgen. Daarbij gaat het onder meer om een milieuzone voor vrachtauto’s, een sloopregeling voor oude auto’s, aardgasbussen en elektrisch rijden.

Debat over betere lucht

Maar belangrijker dan een discussie over meetpunten en de hoogte ervan, vindt De Bruijn een debat over wat er kan worden gedaan om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren of het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van mensen wordt verbeterd.
Daarom is er woensdag een grote conferentie waarvoor zich al meer dan zestig bewoners, instellingen en organisaties hebben aangemeld. Daar wordt onder meer verkend welke maatregelen kunnen worden genomen. Als voorbeeld noemt de wethouder het installeren van luchtreinigers in scholen aan drukke wegen.