Goudse raad verdeeld over hoe het verder moet met de megamoskee

Huis van de Stad Gouda
Huis van de Stad Gouda
GOUDA - De gemeenteraad van Gouda blijft verdeeld over het plan voor een nieuwe moskee op het terrein van de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne. Over het voorstel zou woensdagavond worden gestemd, maar onduidelijk is of dat nog doorgaat nu het moskeebestuur heeft aangekondigd een kleinere moskee te willen.
Dinsdag maakten de initiatiefnemers van de El Wahda-moskee bekend dat ze het plan voor een moskee voor 1.500 bezoekers intrekken. In plaats daarvan moet er een moskee komen voor een 'substantieel lager aantal' mensen, schreef de voorzitter van El Wahda dinsdag aan de Goudse burgemeester Milo Schoenmaker. Onduidelijk is wat dat 'substantieel lager' inhoudt.
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) adviseert de gemeenteraad om woensdagavond niet meer te stemmen over het voorstel, nu het moskeebestuur inzet op een kleinere moskee. Ook het idee dat drie bestaande Goudse moskeeën zouden opgaan in het nieuwe gebedshuis is volgens El Wahda van de baan.

Miljoenenkrediet voor school en kinderdagverblijf

Naast de El Wahda-moskee zouden in de oude kazerne ook een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, De Ark, en een medisch kinderdagverblijf, Gemiva, komen. De Goudse raad zou een miljoenenkrediet beschikbaar stellen voor de komst van de school en het kinderdagverblijf, de moskee zou zelf betalen voor het nieuwe onderkomen. In de buurt en in de gemeenteraad bestaat echter veel verzet tegen de komst van de moskee.
Hoe het gaat aflopen woensdagavond is volstrekt onduidelijk. Er zijn grofweg vier mogelijkheden:
1. De gemeenteraad gaat over de eigen agenda. Die wordt aan het begin van de vergadering bepaald. Als de raad besluit om het plan niet in stemming te brengen moet het college met een nieuw plan komen.
2. Het plan wordt weggestemd. Wethouder Rogier Tetteroo (PvdA) zal ook dan aan de slag moeten en met een nieuw voorstel moeten komen.
3. Het plan wordt aangenomen. Er is in dat geval een akkoord waar één van de drie deelnemers niet meer achter staat; de moskee. Deze optie lijkt erg onwaarschijnlijk.
4. Raadsleden brengen via moties en amendementen wijzigingen aan in het oorspronkelijke plan.

Oppositie: stemming moet doorgaan

Een groot deel van de oppositie vindt dat de stemming door moet gaan, terwijl de meeste collegepartijen dat niet willen. Coalitiepartner VVD en oppositiepartij CDA hebben de sleutel in handen. Beide partijen laten het bepalen van een standpunt afhangen van de antwoorden die ze in de vergadering krijgen van het college.
Het CDA noemt de nu ontstane situatie 'surrealistisch'. Fractievoorzitter Huibert van Rossum 'is blij dat het inzicht er nu is bij het moskeebestuur en bij B&W dat de schaal van de moskee te groot was'. Hij vindt dat het college nu met een goed plan moet komen, en niet meer met een 'snipperplan'.

'Snel handelen noodzakelijk'

D66 vindt het belangrijk dat er genoeg draagvlak gecreëerd wordt in Gouda Noord voor een nieuw plan met een kleinere moskee. De meeste fracties zijn het erover eens dat na woensdagavond snel gehandeld moet worden, zowel voor de moskee als voor De Ark en Gemiva. Daarnaast wil het Rijk, eigenaar van de kazerne, voor 1 mei duidelijkheid van de gemeente over de plannen voor de kazerne.
Mocht het plan woensdagavond worden weggestemd, dan betekent dat ook dat de kredieten voor De Ark en Gemiva niet doorgaan en zij weer langer moeten wachten op nieuwe huisvesting. Voor de Ark is dat 'onacceptabel', zo laat voorzitter van de raad van bestuur Ger Schenk weten aan Omroep West. Gemiva heeft eerder al laten weten desnoods alleen verder te gaan.

Krediet veiligstellen

Mogelijk wordt nog geprobeerd (via het inbengen van moties in de vergadering) de kredieten voor De Ark en Gemiva veilig te stellen, zelfs als de rest van het plan definitief in de prullenbak verdwijnt. De raadsvergadering in Gouda begint om 20.00 uur.