Nieuwe studentenflat Aan 't Verlaat geopend in Delft

Minister Blok proost met de studenten in Delft. Foto SHS Delft
Minister Blok proost met de studenten in Delft. Foto SHS Delft
DELFT - Na tien jaar leegstand is de voormalige zusterflat Aan 't Verlaat in Delft deze week weer in gebruik genomen. Dankzij de Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft, dat voor een groot deel bestaat uit studenten, is het pand Aan Het Verlaat verbouwd tot een studentenflat.
In totaal zijn er 150 kamers gemaakt in de flat, verdeeld over vijftien woningen. Studenten konden helpen met de bouw, in ruil daarvoor konden ze huurkorting verdienen. In de tijd van de zusterflat was de bar van de ruimte het middelpunt van het gebouw. De studenten hebben deze verbouwd tot multifunctionele ruimte. Daarvoor werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder studenten in Delft.  
De groei van de studentenpopulatie zorgt voor een toenemende vraag naar studentenkamers. Dit terwijl er in Nederland veel leegstand is. Door leegstaand vastgoed te herontwikkelen tot studentenhuisvesting worden beide problemen aangepakt. Het Delftse project is hier een voorbeeld van. De ontwikkeling van deze studentenwoningen past bij de wens van de gemeente Delft om 5.000 studentenwoningen voor 2023 te realiseren.

Crisis- en herstelwet

De herontwikkeling is mogelijk dankzij de nieuwe crisis- en herstelwet. Deze wetgeving maakt het mogelijk om tot tien jaar lang van het bestemmingsplan af te wijken, waarmee leegstand wordt tegengegaan. Op 1 november 2014 is de wet van kracht geworden. Daarmee is studentenflat Aan ’t Verlaat één van de eerste resultaten van deze nieuwe wetgeving.
Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft bestaat sinds 2011. Het bestuur van de stichting bestaat uit een groep studenten van de TU Delft, die zich een jaar lang inzetten voor de stichting.