Bezorgde huisartsen spijkeren manifest op ministerie in Den Haag

DEN HAAG - 'Het roer moet om'. Onder dat motto heeft een groep huisartsen een manifest geformuleerd waarin ze eist dat politiek en verzekeraars een andere koers gaan varen. Dat manifest wordt om vijf voor twaalf woensdagavond op het ministerie van VWS in Den Haag gespijkerd.
Het manifest wordt ook opgehangen op hoofdkantoren van zorgverzekeraars. De actie wordt gesteund door de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging. 'We delen hun zorgen en vinden dat het anders moet,' zegt Ella Kalsbeek, de voorzitter van de LHV.
De artsen vinden dat de politiek en de verzekeraars  een verkeerde koers varen waardoor de cruciale rol van de huisarts in gevaar komt. Ze vinden dat huisartsen in staat moeten worden gesteld op gelijkwaardige wijze onderhandelingen te voeren met zorgverzekeraars. En dat er vertrouwen moet zijn in hun medische deskundigheid. Volgens de actievoerders wordt de huisartsenzorg uitgehold door de marktwerking.