Meeste gemeenten in Zuid-Holland willen geen windmolens

DEN HAAG - In Zuid-Holland hebben de meeste gemeenten geen interesse in windmolens voor duurzame energie. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Midden-Delfland, Westland en Waddinxveen zijn in onze regio het minst geïnteresseerd in de komst van windturbines.
Niet alleen zijn er op veel plaatsen actiegroepen tegen windparken, ook gemeenten zijn het lang niet in alle gevallen eens met de afspraken die de provincies eerder met het Rijk over windmolens hebben gemaakt. Uit een onderzoek dat de NOS samen deed met de regionale omroepen blijkt dit te gelden voor vijftien gemeenten.
In zeven van de twaalf provincies zijn er gemeenten die er echt niet aan willen, zo blijkt uit de inventarisatie die de omroepe maakten. Eén van de gemeenten die tegen de wens van de provincie ingaat, is de gemeente Medemblik.

Belangrijk thema tijdens verkiezingen

Bij de komende provinciale verkiezingen vormen windmolens één van de belangrijkste thema's. Provincies spraken eerder af met het Rijk dat er de komende jaren nog veel windmolens bij komen. De discussie over waar dan precies, loopt soms hoog op.
Het omgekeerde komt trouwens ook voor, zo bleek tijdens het onderzoek: gemeenten die wel windmolens willen, maar waar de provincie het niet goed vindt. Bijvoorbeeld in de provincie Noord-Holland.

Rijkscoördinatieregeling

Verder zijn er ook windplannen, waartoe het rijk heeft besloten, zonder dat de provincie eraan te pas kwam (dat zijn de hele grote parken). Ook de gemeente staat dan buitenspel. Deze parken vallen onder de zogenoemde Rijkscoördinatieregeling.