Opvallend veel verkeersslachtoffers onder motorrijders op provinciale wegen Zuid-Holland

Botsing Maasdijk
Botsing Maasdijk
DEN HAAG - Het aantal verkeersdoden op de provinciale wegen in Zuid-Holland is de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen. Dat blijkt uit gegevens van de provincies die zijn opgevraagd door de regionale omroepen en de NOS. De cijfers in Zuid-Holland wijken niet af van het landelijk gemiddelde. In vergelijking met andere provincies zijn er in Zuid-Holland wel opvallend veel slachtoffers die op een motor of bromfiets rijden.
In 2011 waren er in Zuid-Holland in totaal elf verkeersdoden. In 2012 en 2013 vielen er jaarlijks tien slachtoffers. Bijna de helft hiervan bestuurde een motor of bromfiets: in 2011 en 2012 waren dat jaarlijks vijf slachtoffers, in 2013 vielen er drie slachtoffers.
Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) en ANWB zou dit te maken hebben met het feit dat Zuid-Holland de meest dichtbevolkte provincie van Nederland is. Toch blijven de cijfers opmerkelijk omdat er sinds 2009 landelijk juist een daling is ingezet voor het dodelijke aantal slachtoffers op de motor of bromfiets. In 2009 waren er landelijk zeventig dodelijk slachtoffers, in 2013 nog maar 29.

Puur toeval

In vergelijking met andere provincies zijn volgens de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) weinig motoren in Zuid-Holland op de weg. De belangenvereniging houdt het daarom op ‘puur toeval’. Duidelijk is wel dat bestuurders op de motor of bromfiets kwetsbaarder zijn dan automobilisten.
De KNMV hoopt daarom in april of mei een akkoord te sluiten met de provincie Zuid-Holland over een subsidie voor een speciale cursus. In de cursus leren motorrijders de risico’s op de snelweg sneller en beter in te schatten.

Provinciale wegen onveilig ingericht

VVN en ANWB vinden dat er nog steeds teveel dodelijke ongelukken plaatsvinden op de provinciale wegen.  Uit onderzoek blijkt dat 25 procent van het totale aantal verkeersslachtoffers valt op provinciale wegen, en dat terwijl die maar zes procent uitmaken van het totale wegennet.
Vorig jaar presenteerde de ANWB een onderzoek waaruit blijkt dat vijftig procent van de provinciale wegen in Zuid-Holland een onvoldoende scoort. De provinciale wegen zijn onveiliger ingericht dan snelwegen. Dat weggebruikers hier meer risico lopen heeft te maken met het vaak ontbreken van een middenberm. Bovendien zijn er minder uitwijkmogelijkheden vanwege bomen en water vlak langs de provinciale wegen.

Minder budget

Het provinciale budget voor de infrastructuur in Zuid-Holland is de afgelopen vier jaar aanzienlijk minder geworden. In 2011 ging er nog ruim 367 miljoen naar de aanleg, functionele verbetering, beheer en onderhoud van wegen. Afgelopen jaar was dat nog maar 269 miljoen euro. Dieptepunt was 2013, toen er slechts 231 miljoen werd geïnvesteerd in het wegennet.