Lijsttrekkers Provinciale Staten kruisen degens tijdens verkiezingsdebat Omroep West

DEN HAAG - De lijsttrekkers van de zes grootste partijen in Provinciale Staten kruisten maandag de degens tijdens het verkiezingsdebat van Omroep West en RTV Rijnmond. VVD, PvdA, PVV, CDA, D66 en SP stonden in de Statenzaal van het Zuid-Hollandse provinciehuis tegenover elkaar op thema’s die de komende jaren in Zuid-Holland spelen.
Aan het debat deden de vier collegepartijen mee (VVD, CDA, D66 en SP). Die spaarden elkaar niet en legden de verschillen bloot in de keuzes die ze komende vier jaar willen maken. Oppositiepartijen PvdA en PVV benadrukten dat het de komende jaren anders moet.  
De provincie heeft met het Rijk afgesproken om werk te maken van duurzame energie. De manier waarop leidt alleen tot discussie. Uit het debat kwam naar voren dat D66 voorstander is van meer windturbines op het land. De partij ging daarover in discussie met de VVD die vindt dat er al genoeg windmolens in Zuid-Holland staan.

Gas uit Groningen

VVD-leider Floor Vermeulen betichtte D66 ervan 'de hele provincie vol te willen zetten met windmolens'. D66-lijsttrekker Geertjan Wenneker bracht daar tegenin dat de stroom van windmolens ons onafhankelijk maakt van gas uit Groningen en olie uit het Midden-Oosten.
De PVV, een groot tegenstander van windturbines, benoemde nog dat het opmerkelijk is dat de VVD zich tijdens het debat zo tegen de molens uitsprak. Volgens Henk de Vree van de PVV waren de liberalen de afgelopen vier jaar een stuk minder negatief over windmolens.

Bereikbaarheid

Nieuw asfalt zet de gemoederen in de provincie altijd op scherp. Voor de PvdA zijn nieuwe wegen niet nodig. Volgens PvdA-lijsttrekker Ron Hillebrand zitten de verkeersknelpunten in de stad. Door daar goede alternatieven te bieden, is nieuw asfalt niet nodig. Adri Bom-Lemstra (CDA) denkt dat wegen wel nodig zijn voor een goede bereikbaarheid van de regio. Volgens haar mag dat ook best ten koste gaan van wat groen.
Het CDA wil ook ruimte bieden aan megastallen. Volgens de partij moeten boeren ondernemen en niet gehinderd worden door regels. Bom-Lemstra gaf als voorbeeld een boer die graag wilde uitbreiden. Door de uitbreiding zou de veehouder kunnen investeren in een melkmachine die het voor de koeien mogelijk maakt om zich te laten melken wanneer de dieren het zelf willen. Dat resulteert volgens haar in meer inkomsten en een verbetering van het dierenwelzijn.
De SP’er Bart Vermeulen zette hier tegenover dat hij veel agrariërs kent die juist een kleine veestapel willen. Zij worden volgens Vermeulen ‘uit de markt gedrukt door de grote boeren met hun megastallen'.

Natuurbeleid

Ook de otters in de Nieuwkoopse Plassen zette de gemoederen op scherp. De populatie dieren is zodanig klein (vermoedelijk twee otters) dat het natuurbeleid van de komende jaren bepaalt of de dieren in Zuid-Holland blijven of weer verdwijnen. D66 ziet graag veel verschillende diersoorten in Zuid-Holland en wil daar ook op inzetten de komende jaren. Wenneker wil dat met name doen door verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden.
De PVV voelt daar niets voor. De partij vindt het prima dat dieren zich in Zuid-Holland vestigen, maar wil geen geld uitgeven om ze hier te houden. De Vree voelt dan ook niets voor ottertunnels die de dieren veilig naar de overkant van weg brengen. 'Otters zijn welkom. Maar dan moeten ze er rekening mee houden dat hier een helm op moeten zetten', aldus de PVV-voorman.

Luchtverkeer

De plannen voor een helikopterhaven in de Haagse wijk Ypenburg leverde de Provincie deze Statenperiode al 375 bezwaarschriften op. Toch moet er een heliplatform komen in de 'internationale stad van vrede en recht', aldus de VVD. De SP vreest voor geluidsoverlast voor omwonenden en wil dat het plan niet doorgaat. Volgens Bart Vermeulen van de SP zijn er genoeg mogelijkheden voor zakenmensen en andere hoogwaardigheidsbekleders om in Den Haag te komen. Zijn naamgenoot van de VVD, Floor Vermeulen, deelde die mening niet en zag 'zaken doen op de fiets' niet als een serieuze mogelijkheid.
Het debat werd afgesloten met een discussie over het bestaansrecht van de Provincie als bestuurslaag. Daaruit bleek dat de PvdA liever wat meer verantwoordelijkheden bij de provincie ziet dan de PVV. Die laatste partij kijkt zeer kritisch naar de bestuurslaag omdat gemeenten groter worden en ook de metropoolregio Rotterdam - Den Haag steeds belangrijker wordt.

TV West

Het debat is dinsdagavond vanaf 18.00 uur te zien op TV West en wordt daarna ieder uur herhaald.