Haagse Levenseindekliniek voor vierde keer berispt

DEN HAAG - De Levenseindekliniek in Den Haag is voor de vierde keer in een jaar tijd berispt door de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. De procedure rond een bejaarde vrouw wordt als 'onzorgvuldig' bestempeld.
De vrouw ging naar de kliniek omdat ze slecht zag, met rugklachten kampte en al decennia lang last had van haar darmen. Ze zei ondraaglijk te lijden door gebrek aan autonomie en mobiliteit.
De kliniek wilde euthanasie toepassen, maar een tweede arts, die altijd verplicht wordt geraadpleegd, zag het anders. Hij wilde dat de vrouw een geriater, een arts gespecialiseerd in complexe ouderdomsklachten, zou bezoeken. Omdat de vrouw daar niets voor voelde, is daarvan afgezien.

'Wij handelen altijd zorgvuldig'

Volgens de toetingscommissie had de Levenseindekliniek niet zomaar in de weigering mee moeten gaan. De Levenseindekliniek blijft echter volledig achter de euthanasie op de hoogbejaarde vrouw staan. 'We betreuren het dat we de toetsingscommissies niet hebben kunnen overtuigen dat aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan', staat op de website te lezen.
'Van de 450 tot nu toe gehonoreerde euthanasieverzoeken zijn wij in vier gevallen niet in staat geweest om de toetsingscommissies te overtuigen van de zorgvuldigheid die betracht is. Gezien de complexiteit van de hulpvragen aan de Levenseindekliniek zien wij dat aantal eerder als een bevestiging van onze zorgvuldigheid dan als bewijs van het tegendeel.'