Katwijkse Reddings Brigade krijgt nieuwe reddingsposten

KATWIJK - De Katwijkse Reddings Brigade (KRB) krijgt nieuwe reddingsposten. Door de grootscheepse aanpassingen van het strand en de boulevard voldoen de oude posten niet meer.
Uit de bestaande posten is onvoldoende uitzicht over het nieuwe strand. Hierdoor kan het bewaken van het strand en de zee tijdens het badseizoen niet meer goed worden uitgevoerd.
Voor het komende badseizoen wordt nog gebruikgemaakt van de bestaande posten. Daarvoor is de zuidpost voorzien van een verhoogde uitkijkpost.

Sloop

Na het badseizoen 2015 start de sloop van de twee bestaande KRB-posten met direct daarna de bouw van de nieuwe reddingsposten. In beide reddingsposten komt een EHBO-post. Ook de strandpolitie en Gemeentelijk Opsporings Ambtenaren krijgen ruimte in de posten.