VVD en oppositie: ‘Haags banenplan is onduidelijk en niet concreet’

DEN HAAG - Collegepartij VVD en de oppositie hebben kritiek op het banenplan dat het Haagse college van burgemeester en wethouders maandag heeft gepresenteerd. De plannen zouden niet concreet genoeg zijn. Coalitiegenoot D66 is juist opgetogen over het ambitieuze plan.
Het college wil de komende jaren 68 miljoen euro uittrekken om de Haagse economie aan te jagen en banen te creëren. Het aantal toeristen moet omhoog, er moeten meer congressen naar de stad gehaald worden en er komt extra geld voor het midden- en klein bedrijf en startende ondernemers. Het plan moet 10.000 nieuwe banen opleveren.
De VVD, SP en de ChristenUnie/SGP vinden het goed dat het college de werkloosheid aanpakt. Maar de plannen blijven te vaag, vinden de partijen.
Economisch fonds
Zo heeft het college 20 miljoen euro gereserveerd voor een economisch fonds dat gebruikt kan worden voor initiatieven die banen opleveren. ‘Het is voor bedrijven alleen nog steeds niet duidelijk hoe zij voor dit fonds in aanmerking kunnen komen. Laat staan met welke wethouder zij hiervoor contact op kunnen nemen’, zegt VVD-raadslid Monique van der Bijl.
Het blijft volgens de liberalen onduidelijk wat het college precies gaat doen. Van der Bijl: ‘Het is positief dat er doelstellingen zijn geformuleerd, maar de vraag blijft wat het college nu precies gaat doen, wanneer ze dat gaat doen en wanneer die doelstellingen zijn behaald. Antwoorden op deze vragen zorgen juist voor duidelijkheid bij Haagse ondernemers en werkzoekenden over wat zij van de gemeente kunnen verwachten.’

'Bedrijfsleven is banenmotor'

Fractievoorzitter Robert van Asten van D66 is het niet met de kritiek eens. ‘Den Haag laat met dit plan zien dat de gemeente ondernemers alle ruimte geeft. Dat is goed want het bedrijfsleven is de echte banenmotor.’ 
Bovendien is D66 blij met de nadruk die het onderwijs krijgt in de plannen. Van Asten: ‘Alles in het plan ademt onderwijs: een diploma als het middel om jongeren uit de bijstand te krijgen, omscholing om ouderen weer nieuwe kansen te geven op een baan en de scholen zelf die een belangrijke partner worden voor het bedrijfsleven.’

'Probleemverschuiving'

Maar de oppositie is niet tevreden. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: ‘Er staan veel maatregelen in waarbij de werkloosheid wordt verschoven. Mensen worden hierbij begeleid naar werk maar dat levert geen nieuwe banen op.’ Van Kent wil dat de vierhonderd mensen die nu voor een bijstandsuitkering de straten vegen, door de gemeente in dienst worden genomen. ‘Dan heb je gezorgd voor nieuwe banen.’
Ook de ChristenUnie/SGP vindt de plannen te weinig concreet. ‘Het risico is dan dat er wel 68 miljoen euro wordt uitgegeven maar dat er aan het eind van de rit geen 10.000 banen bij zijn gekomen maar slechts een paar honderd', zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis. ‘Ik wil daarom dat de plannen doorgerekend worden zodat we weten of het geld effectief wordt besteed.’
Over enkele weken debatteert de gemeenteraad over het banenplan.