Den Haag pakt de 'lone wolves' onder jihadisten aan

DEN HAAG - Gevaarlijke jihadisten die in hun eentje opereren moeten eerder worden opgespoord en aangepakt. De gemeente Den Haag gaat zich extra inspannen om deze 'lone wolves' in kaart te brengen. Volgens burgemeester Van Aartsen is dat 'van groot belang' omdat het juist deze eenlingen zijn die in andere landen aanslagen hebben gepleegd.

Den Haag kondigt dinsdag een flink pakket maatregelen aan om radicalisering aan te pakken. Zo wordt al sinds januari samen met het Openbaar Ministerie en de NCTV gewerkt aan de pilot 'potentieel gewelddadige personen'. Doel is om zo snel mogelijk te beoordelen welke geradicaliseerde mensen een gevaar vormen.

Van Aartsen verwijst in zijn plan van aanpak naar de aanslagen recent in het buitenland. De daders hebben volgens de burgemeester verschillende profielen. Ze laten zich inspireren door het gedachtengoed van jihadistische organisaties, maar maken er niet echt deel van uit. Maar de aanslagen laten volgens Van Aartsen wel zien 'dat sommige geradicaliseerde personen daadwerkelijk de stap nemen naar geweld'.

Aanpak op maat

Den Haag wil radicalisering vooral aanpakken door een aanpak op maat.  Iedereen die er extreme opvattingen op na houdt, dreigt uit te reizen, of mensen ronselt, wordt door een team van deskundigen van onder meer politie, Openbaar Ministerie en de gemeente besproken.

Vervolgens worden passende maatregelen genomen. Een meisje dat wordt gedwongen mee te gaan naar Syrië wordt anders begeleid dan iemand die vrijwillig afreist om echt te vechten.

Meer uitreizigers

Per 26 februari van dit jaar zijn er 46 mensen uit Den Haag vertrokken om mee te doen aan de Jihad. Onder hen zes vrouwen. Dat zijn er veertien meer dan de laatste keer toen cijfers bekend werden gemaakt, op 1 november. Toen waren 32 mensen uitgereisd, waarvan vier vrouwen.

Van zes mensen is het paspoort ingetrokken of vervallen. Negen werden gearresteerd.

Harde kern met vaste volgers

Volgens de burgemeester behoren tussen de tien en dertig mensen tot de harde kern van geradicaliseerde mensen. Er zijn nog eens enkele tientallen  vaste volgers. Die aantallen zijn niet toegenomen in vergelijking tot een paar maanden geleden.

Burgemeester Van Aartsen benadrukt in zijn voorstel wel één ding: radicalisering is een ernstig probleem, maar het gaat in de samenleving niet over een scheiding tussen moslims en niet-moslims.

Deel dit artikel: