Haven Scheveningen moet centrum worden van vernieuwende maritieme bedrijven

DEN HAAG - De derde haven in Scheveningen moet het centrum worden van vernieuwende maritieme bedrijven en instellingen.
De gemeente Den Haag wil hier bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen bij elkaar brengen in een zogenaamde ‘innoport’. Dat moet ertoe leiden dat deze partijen gaan samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld maritieme technologie, ecologie, duurzaamheid, visserij, scheepvaart en waterbeheer.
Daarvoor is wel aanpassing van de oorspronkelijke plannen voor deze haven nodig. Jaren geleden leefde het idee om hem te dempen, vervolgens bleef hij open, maar zouden er woningen omheen komen. Daarna was weer het idee om er ook winkels en horeca toe te staan. Nu komt er bedrijfsruimte om de haven heen.

Rederijen willen al lang meer ruimte

Dat staat in de nieuwe plannen voor Scheveningen-Haven. Een koerswijziging ten opzichte van reeksen eerdere voorstellen is dat er meer ruimte komt voor maritieme bedrijvigheid. Dat is ook een langgekoesterde wens van ondernemers en rederijen die daar actief zijn. Niet langer is woningbouw topprioriteit. Nu worden visserij, watersport, haven gebonden dienstverlening en innovatie als belangrijkste punten genoemd.
Volgens wethouder Karsten Klein (CDA, haven) zijn daarvoor ook goede redenen. De werkloosheid in Den Haag neemt de laatste jaren toe. In het stadsdeel Scheveningen zitten 2300 mensen zonder baan. Ook neemt de werkgelegenheid in de haven af.

Reparatiewerf voor vissersschepen

Eerder was al bekend dat rond het Noordelijk Havenhoofd ruim baan wordt gegeven aan ‘vis’. Hier komt onder meer de attractie Fish. Verder komen er horeca, appartementen, een hotel en krijgt het surfdorp Fast er een permanente plek. Nieuw is dat er ook een reparatiewerf komt voor de vissersvloot.
De Tweede Haven is volgens het stadsbestuur nu nog wat te doods. Daar moet meer plek komen voor bedrijfsmatige en recreatieve  vaart.

Plek voor onderhoud windmolenparken

Wethouder Klein ziet in Scheveningen ook kansen voor de offshore industrie en bedrijven die windmolenparken op zee onderhouden. Verder wil hij proberen om de teelt van zeewier hier een plek te geven. Dat staat nog in de kinderschoenen, erkent hij. Maar de kansen zijn groot.
De VVD en het CDA in de Haagse raad steunen de plannen van Klein, laten ze in een eerste reactie weten. CDA bepleit al jaren dat in de haven havengebonden activiteiten en -industrie moeten plaatsvinden en ontwikkeling daarvan voldoende de ruimte moet krijgen. Dit plan onderschrijft dat,' aldus CDA'er Cees Pluimgraaff.

Geen toren meer op havenhoofd

VVD-leider Martin Wörsdörfer: 'Wij waren beide geen voorstander van een hoge hoteltoren aan de kust en een oeververbinding. Wij zijn dan ook blij dat in de nieuwe plannen waar havengeboden industrie en werkgelegenheid wordt verkozen boven toerisme, de toren en de oversteek niet meer nodig blijken en definitief uit de plannen zijn geschrapt.'
De partijen vinden wel dat een goede bereikbaarheid van de haven nodig is voor het slagen van de gepresenteerde ontwikkelingen. Ze willen snel een verbinding van het openbaar vervoer naar het gebied.