Rijk geeft Gouda tot de zomer tijd om het eens te worden over moskee met scholen

GOUDA - Het Rijk is tot 8 juli bereid de Prins Willem Alexander kazerne in Gouda aan de gemeente te verkopen. Daarna niet meer. Dat zei wethouder Rogier Tetteroo woensdagavond in de Goudse gemeenteraad. Daarna mag het terrein aan de hoogstbiedende worden verkocht, zoals de moskee El Wahda.

Een onafhankelijk procesbegeleider moet gaan zorgen dat de nieuwe plannen wel voldoende draagvlak krijgen in de wijk Gouda-Noord. Het college wil zo min mogelijk voorschrijven. 'Het enige dat vaststaat is de datum', aldus Tetteroo. Dat is meteen een stok achter de deur. Als de raad nee zegt tegen een moskee met scholen, kan er weleens een grotere moskee zónder scholen komen waar de raad niets meer over te zeggen heeft.

Eind vorig jaar besloten het bestuur van de El Wahda-moskee, de school voor speciaal onderwijs De Ark en medisch kinderdagverblijf Gemiva samen te werken aan een plan voor hergebruik van de oude kazerne. Oorspronkelijk zou bovenop de bunker van de kazerne een megamoskee komen voor 1500 bezoekers, met daarnaast ruimte voor De Ark en Gemiva. Maar vooral de komst van de grote moskee leidde tot onrust in de wijk. Coalitiepartij VVD trok begin maart de steun voor dit plan in. Daarmee was er geen meerderheid in de gemeenteraad voor de plannen.

'Substantieel kleinere moskee'

De drie partijen besloten samen te werken aan een nieuw plan, waarbij rekening wordt gehouden met een substantieel kleinere moskee. Zij vroegen het college van burgemeester en wethouders met een voorstel te komen voor aanpak en hopen op een bemiddelaar voor overleg met de buurt en toezicht uit de raad. Daarmee hopen zij dat er dit keer wel draagvlak is voor het plan.


De nog te zoeken procesbegeleider gaat met alle betrokken partijen praten, ook met de Fietsersbond en de bewonersgroep Gouda Noord Zoals het Hoort. In de ogen van het college zou de raad uit eigen midden een monitorcommissie kunnen benoemen om proces in de gaten te houden, om het draagvlak te vergroten. Maar de oppositie heeft er geen zin in om zich tevoren vast te leggen. 'Kom maar met een concreet plan dat wij op zijn merites kunnen bekijken', is daar het gevoel.


'Hetze tegen de islam'


Met name SGP-fractieleider Arjan Versteeg is bang dat op termijn de moskee toch groter wordt, zeker nu zelfs de moskee geen verwachte aantallen moskeebezoekers kan noemen. Toch hoopt moskeebestuurder Saïd Boukayouh dat het wantrouwen tegen de islam kan worden weggenomen.


Volgens Boukayouh is er in Nederland, ook in Gouda, sprake van een hetze tegen de islam. Zoals de verhalen in de media over moskeebezoekers die hun geld terug zouden willen nu de megamoskee niet doorgaat. 'Dat wordt niet geverifieerd en komt vertekend in de media', zegt Boukayouh. 'Het geld dat we al hebben opgehaald blijft gewoon beschikbaar. Maar dat soort verhalen blijft de moskee achtervolgen en verstoort de verhoudingen. Ik hoop dat we dat achter ons kunnen laten.'

Deel dit artikel: