Gemeente Leiden tegen uitbreiding winkelcentrum Leidsenhage

Winkelcentrum Leidsenhage
Winkelcentrum Leidsenhage
LEIDEN - De uitbreiding van winkelcentrum Leidsenhage baart de gemeente Leiden grote zorgen. Het zou volgens de gemeente grote gevolgen hebben voor het leef-, woon- en werkklimaat. Door het indienen van een officiële zienswijze bij de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Leiden haar bezwaren overgebracht.
Wethouder Strijk van Leiden betreurt het besluit van Leidschendam-Voorburg. 'Het is altijd jammer als de ene overheid tegen de andere overheid bezwaar moet maken. Helaas kiest Leidschendam-Voorburg voor het eigen belang met zeer grote gevolgen voor onze stad en regio. Dat vraagt om een stevige reactie en die is dan ook gisteren per brief verzonden.'
Volgens Leiden zijn de plannen rondom winkelcentrum Leidsenhage in strijd met het regionale beleid dat gemeenten een maximale groei van 11.000 vierkante meter mogen realiseren. Daarnaast voldoen de plannen niet aan de eisen voor het ontwikkelen van een duurzame stad en aan het provinciaal beleid.