Geen nieuwe datum voor ontruiming Schevenings krakersbolwerk De Vloek

REGIO - DEN HAAG – Het is onduidelijk wanneer krakersbolwerk De Vloek ontruimd wordt. De krakers zouden morgen, op 1 april weg moeten van hun plek op de Scheveningse Hellingweg. Maar de wethouders Karsten Klein (CDA) en Joris Wijsmuller (HSP) lieten vorige week deze deadline los en hebben nog geen nieuwe datum vastgesteld.
De wethouders laten de krakers in de Scheveningse haven nog even met rust omdat de startdatum van de bouw van het topzeilcentrum op de locatie van De Vloek onbekend is. De ontwikkelaar heeft de voorbereidingen voor de bouw nog niet afgerond en het college van burgemeester en wethouders wil pas ontruimen als de bouw daadwerkelijk begint.
'We willen niet dat De Vloek ontruimd wordt, terwijl nog niet helder is wanneer de bouw van dat topzeilcentrum begint,' zegt Wijsmuller. 'Het ziet er wel naar uit dat de ontwikkelaar gaat bouwen maar we willen voorkomen dat het terrein onnodig braak ligt.' 

Alternatieve locatie

De gemeente is nog altijd met de krakers in gesprek over een alternatieve locatie. De voormalige school in de Beatrijsstraat in Moerwijk wordt door de gemeente gezien als de meest geschikte plek en is aan De Vloek aangeboden. Hier is door de krakers nog niet op gereageerd.
Wijsmuller: 'We hebben verschillende locaties bezocht, samen met mensen van De Vloek. Uit deze rondgang is gekomen dat wat ons betreft de Beatrijsstraat het meest geschikt is. Het is groot genoeg om de activiteiten van De Vloek mee te verhuizen. En de omwonenden hebben ook geen bezwaar. Daarom hebben we dit pand aangeboden aan de krakers. Maar jammer genoeg is De Vloek nog niet ingegaan op ons bod.'
De gemeente heeft geen deadline gesteld waarbinnen de krakers op het bod moeten reageren. 'Maar de tijd begint wel te dringen', zegt Wijsmuller. 'Alhoewel de datum van de start van de bouw nog niet duidelijk is, de bouw komt wel dichterbij.'

Gerechtelijke procedure

Pas als de ontwikkelaar precies weet wanneer de bouw gaat beginnen, zal de gemeente De Vloek op de hoogte stellen van de datum waarop de locatie leeg opgeleverd moet worden. Als De Vloek niet vrijwillig vertrekt, dan wordt een gerechtelijke procedure gestart.