Haagse wethouder Revis wist niet dat bomen Veenkade mogen worden gekapt

REGIO - DEN HAAG - De Haagse wethouder Boudewijn Revis was er niet van op de hoogte dat zijn ambtenaren een vergunning hadden gegeven voor de kap van de bomen aan de Toussaintkade en Veenkade in het centrum van de stad. Als hij dat wel had geweten, had hij eerder informatie over de mogelijkheden om de bomen te redden aan de gemeenteraad gestuurd. Hoewel de kapvergunning nu is verleend, gaan de bomen nog niet direct tegen de vlakte. De bedoeling is dat na de zomer wordt begonnen met het vernieuwen van de kademuren. Revis belooft dat de bewoners op de hoogte worden gesteld wanneer het zover is.
Dat verklaarde hij woensdagmorgen tijdens een commissievergadering over de kap van de zeventien kastanjes op de Veenkade en negentien lindes aan de Toussaintkade.
Afgelopen dagen ontstond daarover onrust in de buurt en de politiek. De wethouder had namelijk donderdag tijdens een gemeenteraadsvergadering beloofd beter te gaan communiceren als er weer bomen zouden moeten wordt omgehaald in Den Haag.

Binnen 24 uur kapvergunning

Maar nog geen 24 uur later werd duidelijk dat de gemeente een vergunning had gegeven voor het kappen van de bomen aan de kades. Op de vergunning staat dat hij werd verleend op vrijdag 27 maart. Maar volgens de wethouder was dat al op de dag ervoor gebeurd, dus op de donderdag voor het debat.
Dit terwijl de wethouder had beloofd nog in een brief aan de raad uit te leggen wat de mogelijkheden waren om de bomen te redden. Dat stuk kwam pas dinsdagavond.

'Wethouder provoceert'

Veel partijen in de raad wilden daarom opheldering van Revis. 'Dit lijkt op een provocatie. Een handelswijze die erop duidt dat de wethouder de raad niet erg serieus neemt', aldus GroenLinks-fractievoorzitter Inge Vianen.
Als het aan de wethouder had gelegen, waren dingen iets anders gelopen, verklaarde hij. Dan was de brief met informatie eerder naar de raad gegaan.

Bomen moeten weg voor herstel kade

Dat neemt niet weg dat de bomen volgens hem moeten worden gekapt. Hoe treurig ook. Want volgens de wethouder is het onmogelijk om de kademuren te herstellen en tegelijk de bomen te redden.
Revis beloofde op verzoek van D66-raadslid Rachid Guernaoui alle stukken over de kades naar de gemeenteraad te sturen. Dan kan de politiek er nog een keer over praten.

Na de zomer aan de slag

Hoewel de kapvergunning nu is verleend, gaan de bomen nog niet direct tegen de vlakte. De bedoeling is dat na de zomer wordt begonnen met het vernieuwen van de kademuren. Revis belooft dat de bewoners op de hoogte worden gesteld wanneer het zover is.