Korpschef Bouman over discriminatie bij politie: 'Ik weiger het mooier te maken dan het is'

DEN HAAG - De baas van de Nationale politie, korpschef Gerard Bouman, lijkt de knuppel in het hoederhok te hebben gegooid. In een interne blog hekelt hij een cultuur binnen het politiekorps van uitsluiting, kleineren en respectloos behandelen van islamitische agenten, maar ook tegen islamitische burgers.

In de blog geeft Bouman voorbeelden van misstanden binnen het politiekorps. Zoals een leidinggevende die in het bijzijn van tientallen politiemensen aan een collega met een baard vraagt of hij soms ook aan het radicaliseren is. Of agenten die het in bijzijn van hun islamitische collega’s hebben over die 'kutmoslims' en vinden dat we die moskeeën maar in de fik moeten steken. Bouman: 'Ik weiger het mooier te maken dan het is.'

Maar ook islamitische burgers worden volgens de korpschef de dupe van racistische en discriminerende agenten. Bouman in zijn blog: 'Kunt u zich voorstellen hoe het voelt als uw medesurveillant besluit een burger van de straat te plukken, omdat die moslim vast wel een bomgordel zal dragen. Een burger die alleen een koran en een gebedskleed bij zich blijkt te hebben en toch geboekt wordt als potentieel terrorist. Wat er dan door iemand heengaat die toegewijd politieman of moslim is?'

'Hoe kunnen we op deze manier betrouwbaar zijn?' 

Bouman: 'Hoe kunnen wij buiten instaan voor veiligheid en verbinding als wij binnen collega’s van ons vervreemden. Welk gewicht hebben de woorden integer, betrouwbaar, moedig en verbindend als wij deze kernwaarden richting elkaar niet waarmaken? Onze kracht zit juist in ons vermogen om verschillen te herkennen, erkennen en waarderen.

Hoe urgent  de gevoelens van discriminatie en racisme zijn bij islamitische agenten blijkt wel uit het feit dat de politie bezig is met het schrijven van een landelijk visiedocument, waarin uitgebreid aandacht is voor het probleem.

Van Musscher, politiechef eenheid Den Haag: 'het onderwerp moet bespreekbaar worden' 

In het personeelsblad voor politie 24/7 staat een lang artikel over het onderwerp waarin ook politiechef van de Eenheid Den Haag, Paul van Musscher,  aan het woord komt. Van Musscher zegt daarin: 'Het allerbelangrijkste wat er op korte termijn moet gebeuren is het onderwerp bespreekbaar maken. Dat moet met alle medewerkers en in alle eenheden. Alle politiechefs hebben de urgentie van dit onderwerp onderkend en hebben met elkaar afgesproken in de teams het gesprek te voeren met als boodschap: iedereen moet zich veilig voelen.'

Behalve het bespreekbaar maken, zullen ook de vertrouwenspersonen binnen de politie flink aan de slag moeten. Op dat punt ligt volgens Van Musscher een grote uitdaging omdat veel collega’s die zich gediscrimineerd voelen niet snel om hulp vragen.

'Disciplinaire maatregelen voor collega's die kwetsen' 

Van Musscher ziet ook een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd om het probleem aan te pakken. Van Musscher: 'Op de lange termijn zijn vooral de leidinggevenden aan zet. Samen met de netwerken binnen de politie krijgen zij een grotere rol om signalen van uitsluiting naar boven te krijgen. Als er collega’s zijn die anderen doelbewust kwetsen, zijn daar disciplinaire maatregelen voor. Maar er moet vooral gewerkt worden aan het vergroten van de bewustwording over mogelijke onbewuste vooroordelen.'

In het artikel komen verschillende politiemedewerkers aan het woord, onderwie Pieter-Jaap Aalbersberg, chef Eenheid Amsterdam. Aalbersberg: 'Wat mij het meeste raakt is dat sommige islamitische collega’s het gevoel hebben dat ze niet meer vertrouwd worden door hun eigen collega’s. De helft van de twintig mensen die ik sprak overweegt de politie te verlaten.'

Meer kennis bij politie nodig over islam 

Er moet volgens Aalbersberg binnen de politie meer kennis komen over de islam. Aalbersberg: 'Zodat we niet na één IS-video denken in termen als ''die kutmoslims''.'

Deel dit artikel: