Sociale woningbouw in Den Haag is ingestort: wachtlijsten lopen op

DEN HAAG - De bouw van nieuwe sociale woningen is in Den Haag ingestort. Sinds 2011 is 96 procent minder sociale woningen in aanbouw genomen. Hierdoor lopen de wachtlijsten voor woningzoekenden op. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag.

Door Lot van Bree

In 2011 werden nog 815 nieuwe sociale woningen gebouwd, in 2012 waren dat er 713 , in 2013 nog 136 en in 2014 slechts 34. Onder sociale woningen wordt een woning van een corporatie verstaan met een huurprijs onder de 710 euro.
De enorme terugval komt omdat de drie Haagse woningcorporaties HaagWonen, Vestia en Staedion geen geld zeggen te hebben voor nieuwe sociale woningen die duur zijn om te bouwen. Dat komt onder meer omdat het Rijk de corporaties een zogeheten verhuurdersheffing heeft opgelegd. 

Door heffingen geen geld meer

‘Wij betaalden in 2014 meer dan 13 miljoen euro aan heffingen,’ zegt een woordvoerder van HaagWonen. ‘Dat is € 636 per woning. Dat betekent dat we minder kunnen investeren in nieuwbouwwoningen. Wij hebben ervoor gekozen om de financiële ruimte die we wel hebben - mede dankzij de reductie van onze eigen bedrijfslasten – te besteden aan het verbeteren van het onderhoud van onze bestaande woningen. Zo behouden we onze kwalitatief goede voorraad.’
Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) van Den Haag maakt zich grote zorgen over de terugval. ‘Den Haag groeit nog altijd en wij willen dat er voor iedereen een woning is, dus ook voor mensen met een kleinere beurs. En nu zie je dat voor deze mensen de wachtlijsten groeien.’

Wethouder: Bouwen kan wel degelijk

Volgens Wijsmuller kunnen woningcorporaties wel degelijk nieuwe sociale woningen bouwen. ‘Corporaties hebben het moeilijker door de verhuurdersheffing maar zeker Staedion en HaagWonen kunnen wel degelijk meer bouwen. Vestia is een ander verhaal vanwege hun hoge schuldenlast.’
Wijsmuller wil met de corporaties afspreken dat er zeker 450 sociale woningen bijgebouwd worden per jaar. ‘In de coalitie is afgesproken dat dertig procent van de nieuwe woningen die gebouwd worden, sociaal moet zijn. Daar ga ik afspraken met de corporaties over maken.’

Ook afspraken met corporaties buiten Den Haag

De wethouder zegt geen drukmiddel nodig te hebben om tot dit resultaat te komen. ‘De gemeente en corporaties zijn goede partners van elkaar dus ik verwacht hier uit te komen met ze.’
Ondertussen heeft Wijsmuller ook met corporaties buiten Den Haag afspraken gemaakt. Zo tekende hij onlangs een contract met de Westlandse corporatie Arcade voor de bouw van een paar honderd woningen.