Vergelijk je provincie! Hoeveel kantoren, monumenten en fietspaden zijn er in Zuid-Holland?

Provinciehuis buitenkant straat
Provinciehuis buitenkant straat
DEN HAAG - De provincies Zuid-Holland en Flevoland presenteren de website 'waarstaatjeprovincie.nl'. Op deze site kunnen statenleden beide provincies met elkaar vergelijken, daarnaast staan er ook cijfers op van de 10 andere provincies.
De Zuid-Hollandse gedeputeerde Rogier van der Sande wil met de site de transparantie van de provincie's vergroten. De site moet inzicht geven in feiten en bestedingen van de provincies. Het wordt volgens Van der Sande ook makkelijker om de prestaties van het provinciebestuur te controleren.
Volgens zijn Flevolandse collega, Bert Gijsberts, zit de kracht van de site in het samenbrengen van alle feiten en cijfers. De gegevens op deze site zijn afkomstig van onder andere het CBS, het ministerie van Binnelandse zaken en van de provincies zelf.

Feiten en cijfers

Naast statenleden kunnen ook andere geintereseerden bekijken wat er allemaal in Zuid-Holland speelt. Alle cijfers zijn te vinden op waarstaatjeprovincie.nl.
In de provincie zijn 181.000 bedrijven en ligt er 4800km aan fietspaden. Verder telt Zuid-Holland 9.248 monumenten, ter vergelijking: in Flevoland staan er 106. Verder valt op dat de meeste dijken en duinen in Nederland in Zuid-Holland liggen. In totaal zijn deze Zuid-Hollandse dijken 777km lang, dat is 777km meer dan in Drenthe.