NFI: Vingerafdruk leidt naar cocaïnegebruik

DEN HAAG - Cocaïnegebruikers kunnen voortaan worden opgespoord aan de hand van een vingerafdruk. Onderzoekers die verbonden zijn aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag hebben een methode ontwikkeld waarmee gezien kan worden of de donor ook cocaïne heeft gebruikt.
Iemand die cocaïne gebruikt, zet dit om in de stoffen benzoylecgonine en methylecgonine. Deze stoffen worden vervolgens uitgescheiden door het lichaam, wat terug te vinden is in de vingerafdrukken. Als iemand alleen cocaïne heeft aangeraakt, dan wordt alleen de cocaïne zelf gemeten.
De methode is volgens de onderzoekers niet te vervalsen. 'De identiteit van de verdachte ligt verankerd in de bron van het onderzoek: het vingerspoor', zegt vingersporendeskundige Marcel de Puit.