Acties van ambulancepersoneel verharden, 'maar we rukken altijd uit bij een noodoproep'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het cao-conflict bij het ambulancevervoer dreigt te verharden. Vakbonden en medewerkers voeren al ruim een week actie voor een betere cao. Ook bij de ambulancediensten in Haaglanden en Hollands-Midden.
Voorlopig gaat het om stiptheidsacties. 'Extra diensten nemen we dus niet meer aan en we draaien geen overuren. Verder nemen we de pauzes waar we recht op hebben om fatsoenlijk een boterham te kunnen eten', zegt Martin Verbeek, medewerker van RAV Hollands-Midden in Gouda en lid van het actiecomité. 'Maar we rukken altijd uit bij een noodoproep', zegt zijn collega Johan Lossie in Alphen aan den Rijn. 'We zullen nooit een slachtoffer of patiënt op straat laten liggen.'   
Wel denkt het actiecomité aan andere mogelijkheden om de werkgever te raken. De ambulancemedewerkers denken aan acties bij het vervoer van patiënten waar geen spoed bij is, zoals bij ontslag uit het ziekenhuis. 'Dit besteld vervoer kunnen we desnoods uitstellen of niet meer uitvoeren', aldus Verbeek.

Onderhandelingen

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers zitten muurvast. De bonden willen naast een loonsverhoging van 2,5 procent ook betere werkomstandigheden en een oplossing voor de hoge werkdruk. Zij willen in de cao afspraken maken over inzet van oudere medewerkers. Ook voor ambulancepersoneel is de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67.   
De werkgevers, verenigd in Ambulance Zorg Nederland (AZN), noemen hun laatste bod een 'evenwichtig totaalpakket waarbij duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, jong en oud, hoog in het vaandel staat'.